Olen työskennellyt konkariasioiden parissa kuusi vuotta eri toimialoilla. Olen saanut kunnian olla noin tuhannen eri aloilla toimivan konkarin eläkesiirtymään valmistavalla matkalla.

Olemme toteuttaneet työuran loppuvaiheeseen keskittyneen tutkimuksen, johon saimme 6000 vastaajaa. Seuraamme säännöllisesti muiden toteuttamia tutkimuksia ja keräämme paljon dataa omista asiakastoteutuksista. Tältä pohjalta on helppo väittää, että tiedämme mikä on olennaista työuran loppuvaiheessa, sekä työnantajan että työntekijän näkökulmasta.

Konkarikulttuurin kehittämiseen olemme löytäneet viisi menestystekijää:

  • Arvostus – jokainen haluaa kokea olevansa arvostettu. Tämä näyttää korostuvan uran loppuvaiheessa. Lisäksi jokainen kokee arvostuksen omalla tavallaan.
  • Anonymiteetti – isojen henkilökohtaisten asioiden, mitä eläköityminenkin on, käsittely avoimesti ei sovi kaikille, itseasiassa melko harvalle.
  • Vertaisuus – on tärkeä mahdollistaa asian prosessointi ja kokemusten jakaminen samanlaisessa tilanteessa olevien kanssa. Vertaisryhmä selkeyttää omaa ajattelua ja vahvistaa elämänhallintaa.
  • Kuuluvuus –  kaikilla on tarve kuulua johonkin. Työnantaja voi vaikuttaa siihen, mihin konkari haluaa kuulua etenkin uran loppuvaiheessa.
  • Jatkuvuus – pistemäiset palvelut ovat pääsääntöisesti hyviä, mutta jatkuvuus luo merkittävästi enemmän arvoa, sekä konkarille että työnantajalle. Siksi erilaiset ratkaisut on tärkeä viedä yrityksen ja tiimien kulttuuriin ja selkeäksi osaksi johtamista.

Näihin tarpeisiin vastaaminen vaikuttaa positiivisesti ihan kaikkiin työntekijöihin ja eri elämäntilanteisiin, erityisesti uran loppuvaiheen selkeyteen ja urien jatkumiseen.

Jos asialle ei ole vielä tehty mitään, nyt on aika!

Meillä on tarjota edellä mainittujen menestystekijöiden mukainen Nextmile Life Stage Service online-palvelu vaikuttavaan työuran loppuvuosien hallintaan.

Ota yhteyttä, jutellaan lisää: varaa aika