VASTUULLINEN TYÖNANTAJA

Konkarit ovat organisaatiosi voimavara

IKÄÄNTYVIIN TYÖNTEKIJÖIHIN KANNATTAA PANOSTAA

Konkarit voivat olla ratkaisu osaajapulaan. Eläköityminen on työyhteisöissä arka aihe, joka herättää paljon kysymyksiä.

 • Miten ja milloin otamme eläköitymisen puheeksi konkarin kanssa?
 • Miten osoitamme konkareille arvostusta?
 • Miten varmistamme konkareiden työkyvyn ja motivaation työuran loppuun asti?
 • Mistä tiedämme kuinka moni konkareista haluaa jäädä eläkkeelle kun eläkeikä tulee täyteen?
 • Kuinka hyödynnämme konkariosaajia joustavasti?

Autamme työnantajia kääntämään työntekijöiden eläköitymisen kilpailueduksi.

PROSESSI

Nextmile on kokonaisvaltainen palvelu, joka auttaa työnantajaa ottamaan eläköitymisen luontevaksi osaksi työsuhteen käytäntöjä ja HR-prosessia.

TYÖKALUT

Työnantaja ja esihenkilöt saavat konkreettiset työkalut ja tukea konkareiden johtamiseen ja eläkeajan joustavaan työhön.

INSIGHT

Palvelumme analysoi konkareiden työkykyä, huolia ja motivaatiotekijöitä. Mittarimme näyttävät kuinka organisaationne suoriutuu suhteessa muihin työnantajiin.

Nextmile online valmennus on luonteva tapa aloittaa ja käydä keskustelua eläköitymisestä ja siihen liittyvistä kysymyksistä hyvissä ajoin ennen eläkkeelle jäämistä.

Palvelumme tuloksena saatte ymmärryksen konkarityöntekijöidenne työntekemiseen liittyvistä huolista ennen eläkkeelle jäämistä, näkemykseen heidän työkyvystään ja mahdollisuuksista jatkaa työuraansa.

Panosta työuran loppuvaiheessa oleviin konkareihin:

  • Varmista konkareiden työhyvinvointi uran loppuun asti
  • Opi käsittelemään eläköitymistä luontevana osana työuran loppuvaihetta
  • Tue konkareiden innostusta, motivaatiota ja oppimiskykyä
  • Löydä motivoituneet konkarit jatkamaan työuraa
  • Tee eläkkeelle siirtymisestä sujuva ja mielekäs
  • Hyödynnä motivoituneita konkariosaajia joustavasti eläköitymisen jälkeen

Palvelupakettimme työnantajille

Kysy myös räätälöidyistä toimituksista tai lisäpalveluistamme: sisällöt, extra coaching-sessiot, työkirjat, eläkeajan joustavan työn mahdollisuudet, esihenkilötyön kehittäminen, hiljaisen tiedon siirtämisen mallit.

”Vaikuttaa siltä, että työnantajalle on vaikeaa ottaa eläkkeelle jääminen esille. Siitä voi tehdä helposti väärän tulkinnan, kysymys ’milloin ajattelit jäädä eläkkeelle?’ ei tarkoita, että ’olisi jo aika jäädä.’ Siksi asia pitäisi saada jotenkin luontevaksi prosessiksi työsuhteessa.”

”On erittäin arvostettavaa, että työnantaja panostaa tällaisella ”valmennuksella” eläkkeelle siirtyviä työntekijöitään. Eläkkeelle siirtyminen voi olla joillekin henkilöille massiivinen muutos ja kaikille joka tapauksessa muutos. Hyvä pohtia etukäteen mitä se tuo tullessaan.”