Nextmile ja Mehiläinen Työelämäpalvelut aloittavat kattavan yhteistyön, joka tähtää organisaatioiden tukemiseen eläköityvien työntekijöiden viimeisten työvuosien johtamisessa. Aikainen eläköityminen on tunnistettu organisaatioissa erityisesti johtamisen haasteeksi, johon vastaamiseksi Nextmile ja Mehiläinen julkaisevat yhteisen palvelukonseptin myötä konkreettisia työkaluja. Konkarityöntekijöihin panostaminen tarjoaa työnantajille tehokkaita vaihtoehtoja myös organisaatioita uhkaavan työvoima- ja osaajapulan lieventämiseksi työurien terveen pidentymisen kautta. 

 

Nextmile ja Mehiläinen Työelämäpalvelut ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka myötä yhtiöt julkaisevat yhteisen palvelukonseptin helpottamaan työurien loppuvaiheen johtamista. Mehiläinen ottaa Nextmile-palvelun osaksi työterveyden asiakkaille tarjottavia työelämäpalveluita.  

Suomalainen Nextmile kehittää yhteisöllistä alustapalvelua konkarityöntekijöille ja esihenkilöille työuran loppuvuosien selkeyttämiseen. Työnantajille suunnattu palvelu tähtää työurien pidentämiseen ja eläköitymiseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseen niin työnantajien kuin työntekijöiden parhaaksi. Nextmile-palvelun avulla uran loppuvaiheessa olevat konkarit pystyvät valmistautumaan uuteen elämänvaiheeseen ajoissa, hyvän konkarijohtamisen tukemana. 

Työntekijöitä Nextmile palvelee aktivoivin verkkosisällöin, fasilitoiduin vertaiskeskusteluin ja asiantuntijatietoiskuin. Työnantajille palvelu tuo puolestaan selkeän prosessin uran viimeisten vuosien johtamiseen, tuottaen samalla ajantasaista dataa konkarityöntekijöiden tarpeista, huolenaiheista ja työntekoon liittyvistä suunnitelmista sekä tarjoaa konkreettisia työkaluja esihenkilöille.  

 

Ikääntyviin työntekijöihin kannattaa panostaa 

Työuran loppuvaiheen johtaminen on tunnistettu organisaatioiden ongelmaksi. Esimerkiksi Lähtijät-podcastin tuottaman Miksi me lähdemme -tutkimuksen mukaan esihenkilöiden huonot johtamistaidot ovat yleisin syy työpaikoista lähtemisiin kaikissa ikäryhmissä. Johtamisen merkityksen lähtöjen syynä todettiin tutkimuksessa kasvavan entisestään iän myötä. Ennenaikainen eläköityminen tuottaa myös merkittäviä yhteiskunnallisia kustannuksia, joihin myös nykyinen hallitusohjelma pyrkii reagoimaan linjauksillaan. 

Eläkkeelle siirtyminen on työelämän suurin muutos ja yllättävän harva valmistautuu siihen. Eläköitymiseen johtavan prosessin johtaminen on työyhteisöille haastavaa. Aikaiset eläköitymiset aiheuttavat kustannuksia niin yrityksille kuin yhteiskunnalle. Samalla konkarit voivat olla ratkaisu osaajapulaan: Onnistuneesti johdettu eläköitymisen prosessi voidaan kääntää yrityksen kilpailueduksi. Tätä kohti alamme tehdä uraauurtavaa työtä yhdessä Mehiläisen kanssa”, sanoo Antti Harjuoja, Nextmilen perustaja ja toimitusjohtaja. 

 

Mehiläiselle yhteistyö Nextmilen kanssa tarjoaa keinon paitsi vaikuttaa uran loppuvaiheen työhyvinvointiin myös parantaa eläköitymiseen liittyvien työelämäpalveluiden vaikuttavuuden mittaamista ja seuraamista. Työterveystoimijana Mehiläinen haluaa panostaa ennakoiviin palveluihin ja löytää keinoja esimerkiksi ikääntyvien työntekijöiden työurien jatkumiseen hyvinvointia tukemalla. Mehiläisen juuri julkaiseman työelämätutkimuksen mukaan 43 % suomalaisista haluaa jäädä pois työelämästä keskimäärin noin 6 vuotta ennen eläkeikää, mikä muodostaa yhteiskunnallisen haasteen yritysten ja organisaatioiden kärsiessä samalla työvoimapulasta. 

Työelämätutkimus vahvisti näkemyksemme siitä, että työurien pitenemiseen vaikuttaviin tekijöihin ja konkareiden hyvinvoinnin tukemiseen on kiinnitettävä huomiota jo varhaisessa vaiheessa. Tutkimukseen vastanneiden esihenkilöiden mielestä työntekijään kannattaa panostaa vain keskimäärin 54 ikävuoteen saakka. Samalla yritykset kärsivät kuitenkin työvoiman saatavuuden haasteista. Eläkeikää lähestyvän työntekijän arvo ennen kaikkea hiljaisen tiedon omistajana tunnistettiin ja tunnustettiin tutkimuksessa. On siis selvää, että organisaatiot ja esihenkilöt kaipaavat lisää tukea työuran loppuvaiheiden ja työkyvyn johtamiseen”, kertoo Mehiläinen Työelämäpalveluiden asiakkuuksista ja markkinoinnista vastaava johtaja Andréa Alvarez-Tarjasalo. 

 

Lisätietoja: 

Antti Harjuoja 
Toimitusjohtaja, Nextmile
antti@nextmile.fi
+358 50 571 4011 

Andréa Alvarez-Tarjasalo 
Johtaja, Asiakkuudet ja B2B markkinointi, Mehiläinen Työelämäpalvelut
andrea.alvarez-tarjasalo@mehilainen.fi
+358 50 310 3023 

 

Nextmile on 2021 perustettu suomalaisyritys, jonka tarjoama yhteisöllinen alustapalvelu tuo selkeyttä ja systematiikka työuran loppuvaiheeseen mahdollistaen konkarityöntekijöiden työhyvinvoinnin ja motivaation työuran loppuun asti, eläkeikään ja sen yli. Palvelun tavoitteena on auttaa konkareita, työnantajia ja yhteiskuntaa hyödyntämään eläköitymisen tuomat mahdollisuudet. nextmile.fi

Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut Suomessa ja kansainvälisesti. 113-vuotias Mehiläinen on nopeasti kehittyvä ja kasvava suunnannäyttäjä alallaan. Yhtiö panostaa digitalisaation mahdollisuuksiin sekä hoidon vaikuttavuuteen ja laatuun kaikilla liiketoiminta-alueillaan. Mehiläinen palvelee vuosittain 2,1 miljoonaa asiakasta ja sen 820 toimipisteessä palveluita tuottaa yhteensä yli 33 000 työntekijää ja ammatinharjoittajaa. Kansainvälisesti Mehiläinen tarjoaa terveyspalveluja Ruotsissa, Saksassa ja Virossa sekä digitaalisia terveydenhuollon ohjelmistoratkaisuja tytäryhtiönsä BeeHealthyn kautta. www.mehilainen.fi