Onko työuran konkarivaiheessa olevan henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen teillä agendalla?

Viime vuoden 2023 aikana tämä aihe nousi esille monissa yrityksissä. Ja mikä parasta, tämä muutos on erittäin tervetullut! Konkarijohtamisen kehittäminen ei ole enää vain toiveajattelua, vaan siitä on tullut tärkeä osa monien organisaatioiden strategiaa ja kilpailukykyä. Mutta mistä aloittaa?

Tässä blogissa jaamme viisi askelta parempaan konkarijohtamiseen:

1 – Nykytilan ymmärtäminen –  Ensimmäinen askel kohti parempaa konkarijohtamista on nykytilanteen ymmärtäminen. On saatava ymmärrys tämän hetken tilanteesta työuran loppuvaiheessa. Mitä huolia ja suunnitelmia konkareilla on? Kuinka moni olisi kiinnostunut jatkamaan työntekemistä yli eläkeiän? Mitä he odottavat johdolta ja esihenkilötyöltä, jne. On tärkeää saada kattava kuva siitä, millaisia vahvuuksia ja heikkouksia nykyisessä konkarijohtamismallissa on.

2 – Määritä tavoite – Kun nykytila on selvillä, seuraava askel on määrittää konkreettinen tavoite. Mitä haluat saavuttaa konkarijohtamisen kehittämisellä? Haluatko pidentää työuria, mahdollistaa työntekeminen eläkkeellä tai ehkä luoda selkeän toimintatavan hiljaisen tiedon siirtämiseen. Kun tavoite on selkeä, on helpompaa suunnitella ja toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä sen saavuttamiseksi.

3 – Osallista ja pilotoi – Kolmas askel on pilottivaiheen aloittaminen. Sen sijaan, että ryhdytään välittömästi muuttamaan koko organisaation johtamiskäytäntöjä, on järkevää testata uusia ideoita ja käytäntöjä pienemmässä mittakaavassa. Pyydä konkareita heti alussa mukaan ja lähde selkeillä askelmerkeillä liikkeelle. Pilottivaihe antaa mahdollisuuden kerätä palautetta ja tehdä tarvittavia muutoksia ennen laajempaa käyttöönottoa.

4 – Luo pysyvä toimintatapa – Kun pilottivaihe on osoittanut toimivuutensa, on aika jatkojalostaa siitä pysyvä toimintatapa. Toimintatapa, joka koskee sekä konkarityöntekijöitä että heidän esihenkilöitään. On tärkeää, että konkarijohtamisen kehittäminen integroidaan osaksi organisaation päivittäistä toimintaa ja että sille varataan tarvittavat resurssit.

5 – Mittaa vaikuttavuutta ja jatkokehitä – Viimeinen askel on vaikuttavuuden mittaaminen ja jatkokehityksen suunnittelu. Määritä mittaristo suhteessa tavoitteisiin ja seuraa säännöllisesti, miten toiminta vaikuttaa konkarityöntekijöihin, esihenkilöihin ja työilmapiiriin. Kerää palautetta sekä konkarilta että tiimiltä ja ole valmis tekemään tarvittavia muutoksia. Konkarijohtamisen kehittäminen on jatkuva prosessi, joka vaatii sitoutumista ja jatkuvaa oppimista.

Näiden viiden askeleen avulla voit luoda inhimillisen, työhyvinvointia ja kilpailukykyä lisäävän konkarijohtamisen mallin organisaatioonne. Muista, että jokainen organisaatio on erilainen, joten ole valmis sopeuttamaan näitä askelia omiin tarpeisiisi ja resursseihisi. Tärkeintä on olla avoin uusille ideoille ja valmis oppimaan matkan varrella!

Jos kaipaat apua, me Nextmilessa voimme auttaa näissä edellä mainituista vaiheissa. Ole rohkeasti yhteydessä: antti@nextmile.fi / 050 571 4011