Saamme Nextmileen yhä enemmän kysymyksiä siitä, miten ikäjohtaminen, työurien pidentäminen ja osaajien motivointi voidaan yrityksissä toteuttaa.

Julkaisimme siksi Konkarijohtamisen oppaan, joka antaa käytännönläheisen työkalupakin ikääntyneiden työntekijöiden johtamisen tueksi. Opas kertoo, kuinka eläkeiän lähestyminen voidaan kääntää kilpailueduksi.

Tässä maistiaisia sisällöstä:

 

Avaa keskustelu

Avaa keskustelu! Ikäkysymyksestä ja eläkeiästä keskusteleminen ei vielä ole luontevaa puhua kaikilla työpaikoilla. Hiljaisuus ei vie asioita eteenpäin ja moni kokee epävarmuuden verhon varjostavan työuran viimeisiä vuosia. Millaisia ratkaisuja minun pitäisi tehdä? Mitä työnantaja odottaa?

Keskustelun avaamisessa kannattaa olla määrätietoinen ja johdonmukainen. Työntekijät on hyvä kutsua systemaattisesti mukaan rakentamaan työuran loppuvaiheen suunnittelemisen ohjelmaa. Avoimuus kannattaa.

 

Osoita arvostusta

Konkareiden ja kokeneiden työntekijöiden kokemus arvostetuksi tulemisesta on tärkeää. Myönteiset tunteet säteilevät laajasti koko työyhteisöön. Kun henkilöstö kokee itsensä arvostetuksi, yrityksen haluttavuus henkilöstön ja heidän kauttaan asiakkaiden mielissä vahvistuu. Niinpä konkarien arvostuksen viljeleminen on yrityksen henkilöstöstrategian ja yrityskulttuurin kiinteä osa.

 

Muotoile mahdollisuuksia

Työtehtäviä, työhön osallistumisen tapoja ja työsopimuksia voidaan muotoilla rakentavasti yhdessä työntekijöiden kanssa. Ikääntyneemmän työntekijän osalta esimerkiksi fyysiseen suorituskykyyn liittyvät asiat otetaan huomioon ja työn sisältöä säädetään sopivaksi. Raskaampia osa-alueita voidaan järjestellä nuorempien vastuulle. Luo pysyvät rakenteet konkarityöskentelyn tueksi.

 

Tunnista tavoitteesi

Konkarijohtamisen tavoitteet kannattaa kirkastaa. Osaamisen jakamisen kysymykset ovat tässä keskeisiä.  Mitkä ovat ne osaamiset, joita tahdomme erityisesti vaalia kokeneiden työntekijöiden osalta? Onko hiljaisen tiedon ja konkareiden taitotiedon siirtäminen nuoremmille ja säilyttäminen yrityksessä meille keskeisintä?

 

Myönteinen ote

Kuten kaikille työntekijöille, erityisesti konkareille on tärkeää osoittaa, että heitä arvostetaan, heitä kuullaan ja että he ovat oleellinen osa yrityksen toimintaa

Pelkojen poistaminen ja avoimuuden ilmapiirin luominen ovat tässä tärkeitä. Joskus oleellista voi olla myös käsitellä työuran menneitä kipukohtia ja pettymyksiä – usein huolien purkaminen lisää motivaatiota.

Tärkeintä kaikesta: työnantajille ja työntekijöille on avautuu uusia, myönteisiä mahdollisuuksia hyvän ikäjohtamisen avulla. Tehdään ne näkyviksi ja tartutaan niihin!

Lue lisää Konkarijohtamisen oppaasta.

LATAA OPPAASI TÄSTÄ

 

Ota yhteyttä, jutellaan lisää: varaa aika