Päivi Poutanen työskentelee Aquaflow-yhtiössä talousjohtajana ja vastaa myös henkilöstöasioista. Aquaflow on kokoaan suurempi osaaja alallaan. Se on markkinajohtaja maailmalla sellu- ja paperitehtaiden vedenkäsittelylaitteissa ja -prosesseissa. Globaalin sellu- ja paperiteollisuuden lisäksi yhtiö toimii Suomessa Veolian paikallisyksikkönä ja toimittaa emokonsernin teknologioihin pohjautuvia veden ja jäteveden käsittelyn ratkaisuja julkisille vesilaitoksille, eri teollisuuden haaroille sekä terveydenhoitoalalle. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Savonlinnassa ja muut toimipisteet ovat Helsingissä ja Naantalissa. Yrityksessä työskentelee noin 50 henkilöä.

Päivi kertoo, että yhtiössä on eläkeiän saavuttavia työntekijöitä, mutta samaan aikaan rekrytoidaan nuoria osaajia kasvamaan ja kehittymään työn myötä.

Päivin toimipaikka on Savonlinnassa, ja julkisuudesta tuttu osaajapula on totta sielläkin.

”Ihmisellä on oltava joku sidos tänne, jotta hän haluaa muuttaa tänne: kesämökki, sukulaisia tai muita vastaavia tekijöitä.”

 

Konkarien kanssa työskentelylle on suuri tilaus

Päivi kertoo jo aiemmassa työpaikassaan hallintojohtajana ajatelleensa, että olisi hyvä kokoontua keskustelemaan kokeneempien ja eläkeikää lähestyvien työntekijöiden kanssa. Asialistalla olisivat olleet heidän huolensa, odotuksensa tulevaisuudesta sekä konkreettiset tiedontarpeet.

”Jo silloin havaitsin, että konkarien kanssa työskentelylle on olemassa suuri tilaus.”

Nextmilellä oli tarjolla valmis konsepti, ja Aquaflowlla innostuttiin Päivin ideasta. Tulokset olivat loistavia. Kuuden hengen pilotti johdatti osallistujat kohti tulevaisuutta ja Aquaflowssa opittiin paljon uutta.

Tulokset eivät rajoittuneet vain konkarien ikäjohtamiseen, vaan onnistuimme samalla miettimään eri-ikäisten ihmisten johtamista ja keskustelemaan heidän uratoiveistaan. Vaikkapa ruuhkavuodet, lastenhoidon kysymykset tai koronan myötä etätöiden järjestäminen ovat asioita, joissa etsimme parhaiten sopivia järjestelyitä,” Päivi kertoo.

 

Kekseliäitä ratkaisuja

Työpaikalla tulee huomioida jokainen ihminen ja hänen tilanteensa. Joustavuus, liukuva työaika ja kekseliäät ratkaisut lisäävät työyhteisön voimaa.

”Töitä voi tehdä joustavasti eri kellonaikoina. Etätyön mahdollistaminen pohjautuu siihen, että luotamme työntekijöihin ja siihen, että työt tulevat kyllä tehdyksi.”

Konkariprojekti osoitti kokeneiden työntekijöiden arvostavan sitä, että heihin investoitiin aikaa ja rahaa. Lopputulema on, että projektin jälkeen muutama osallistuja on ehtinyt jo eläköityä. Ne taas, jotka ovat edelleen töissä, ovat motivoituneita ja arvokkaita resursseja Aquaflown arjessa.

”Näemme eläkeiän joustavaksi jutuksi, ei leikkuriksi, joka irrottaa työntekijän kertaheitolla työelämästä,” Päivi sanoo.

Yksi voi pohdinnan myötä alkaa valmistautua omiin harrastuksiin, mökkeilyyn tai lapsenlapsiin, toinen taas voi haluta olla vahvasti työelämässä mukana. Oleellista on, että asioihin on voitu varautua puolin ja toisin ennen kuin työpaikan ovi painetaan viimeisen kerran kiinni. Nykyään yhä harvempi painaa oven lopullisesti kiinni eläkeiän koitettua.

”Eniten osallistujilta tuli kiitosta tavasta, jolla Nextmile toimi. Antti pyysi nimeämään tärkeitä ihmisiä ja kollegoita, jotka tekivät konkarikollegoilleen videot. Niissä kerrottiin, mitä heissä arvostamme ja mitä asioita haluaisimme heiltä vielä oppia,” Päivi sanoo.

 

Käytännön tekoja

Julkilausuttu arvostus tuotti paljon positiivisia tunteita koko työyhteisössä ja kaikenikäisille työntekijöille. Tämän myötä konkarit kävivät itsekin miettimään, miten tietoa jaetaan ja mitkä ovat sellaisia asioita, joista konkarilla on erikoistietoa.

”Tärkeää on määritellä siirrettävä tieto ja luoda halu jakaa tietoa eteenpäin. Sen tueksi rakennetaan sitten toimintatavat. Tämä on ihan eri tilanne kuin jos konkari sanoisi lähtiessään: koettakaa pärjätä.”

Päivi korostaa käytännön tekoja. Rakenteet jakamista ja vuorovaikutusta varten ovat tärkeitä. Samoin esihenkilötyö on tärkeä tekijä. Virtuaaliset keinot ja vuorovaikutuksen alustat ovat oleellisia.

Sosiaaliset asiat kuuluvat myös työlistalle. Miten parannetaan hyvinvointia, miten tuetaan työntekijöiden asemaa yhteisessä elämässä ja omassa yhteisössään.

Suomessa ollaan Päivin mukaan tämän tematiikan osalta edelläkävijöitä Nextmilen ansiosta.  Myös muut Veolia-konsernin yhtiöt ovat olleet kiinnostuneita konseptista eli siitä, miten konkareille annetaan paremmat eväät viimeisiin vuosiin ja tuetaan siirtymisessä kohti eläkevuosia. Tällä hetkellä valmistellaan pilottia toiseen konserniyhtiöön Euroopassa.

 

Opetuksia

Projektin opetuksia oli, että ikäjohtamiseen kuuluu kaikkien ikäluokkien huomioiminen. Nuoria ja vanhempia työntekijöitä, uran eri tilanteissa olevia, kannattaa kuulla.

Ryhmän fasilitoijan ja valmentajan rooli on tärkeä. Tässä Päivin mukaan Antti Nextmilestä onnistui hyvin: hän sai aikaan turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin.

Päivi sanoo, että valmentajalta vaaditaan paljon, jotta konkarit voivat puhua vapaasti ehkä henkilökohtaisistakin asioista.

Ydinopetus Päivin mielestä on, että konkariprojekti kannattaa aloittaa hyvissä ajoin yli 50-vuotiaiden työntekijöiden kanssa. Näin saavutetaan suurimmat hyödyt ja kaikki voivat valmistautua tulevaan tilanteeseen. Myös motivaatio nousee, kun työnantaja osoittaa arvostustaan työntekijöille.

 

Suunnitelma tukee

Konkariprojektin myötä syntyy työntekijöiden ja työnantajan välille suunnitelma. Se voi koskea työssä jaksamista, henkilökohtaisia ratkaisuja tai vaikkapa työuran muotoilua.

Aquaflowlla verkostoon kuuluu myös työterveyshuolto, joka antaa oman panoksensa työhyvinvoinnin tueksi. 60 vuotta täyttäneet keskustelevat työterveyshoitajan kanssa vuosittain. Silloin voidaan arvioida jaksamista tai terveyteen liittyviä kysymyksiä.

Suunnitelman toteuttamisessa on koko työyhteisö laajasti mukana.

 

Lähtekää mukaan!

”Miettikää tämän toimintatavan hyötyjä sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta! Uskon tähän vahvasti ja olen myös konkariviestin sanansaattaja. Ikäjohtaminen tuottaa nopeita voittoja työnantajalle. Yhteiskunnallisesti yli 55-vuotiaiden työuraan ja työllistymiseen panostaminen on todella kannattava investointi,” Päivi sanoo.

Päivi kertoo uskovansa, että konkaritoiminta on tulevaisuudessa yleistyvä toimintatapa ja että asiaa käsitellään vilkkaasti lähivuosina.

 

Virtaa urapoluille

Konkarin työpanos voi jatkua vielä virallisen eläkeiän jälkeenkin. Työnantajan, esihenkilöiden ja HR:n tulisi nähdä konkarien urapolut ja tulevaisuuden mahdollisuudet kehityskeskusteluissa aivan samalla tavalla kuin nuorempien kanssa.

”Kehityskeskusteluissa tarkastellaan ihmisen potentiaalia ja kysytään, mitä asioita hän haluaisi tehdä. Konkareiden kanssa pitäisi keskustella samalla tavalla kuin nuorempien työntekijöiden kanssa. Koulutus ja kehittyminen ovat yhtä tärkeitä asioita konkareille kuin muillekin. Ikätasa-arvo on nykyaikaa,” Päivi sanoo.

Päivin mukaan kannattaisi ajatella, että konkarin vahvaa osaamista voi hyödyntää oman työn ja muidenkin työtehtävien kehittämisessä. Yli 55-vuotiaat ovat yhtä dynaamisia kuin nuoremmat ikäluokat. Päivi kertoo esimerkkinä, että eräs Aquaflown konkareista täytti jo 68 vuotta ja on tälläkin hetkellä yrityksen projektitöissä ulkomailla.

”Me olemme onnellisia konkareistamme. Kokeneen työntekijän voimme laittaa hankalaankin paikkaan, koska hänellä on rautainen kokemus. Osaamisen hyödyntämiseen ei ole kuitenkaan motivaatiota, jos konkari kokee olevansa sivuraiteella työelämässä.”

Päivin mukaan koko yhteiskunnalla on iso potentiaali käytettävissä, kun vain osaamme ajatella nykyaikaisella tavalla. Aquaflowssa osataan.

Haastattelu: Jyrki Laine

 

Katso Päivi Poutasen webinaaripuheenvuoro, 25.11.2022

 

Ota yhteyttä, jutellaan lisää: varaa aika