Sukupolvenvaihdosta suunnittelevan yrittäjän on hyvä huomata, että on mahdollista saada verohuojennuksia niin luovuttajan kuin luovutuksensaajankin hyväksi. Erityisesti luovutuksensaajan huojennuksiin liittyy seikkoja, joista on oltava perillä jo etukäteen, jotta mahdollisuutta huojennuksen saamiseen ei menetetä. Lähtökohtana on, että luovutusvoitoista menee veroa. Sukupolvenvaihdoksiin liittyvien huojennussäännösten avulla myyjä voi tietyin edellytyksin välttyä luovutusvoiton verolta.

 

Luovuttajan verohuojennus – millä ehdoin sen voi saada?

Myyjän luovutusvoittoverovapauden edellytysten täyttyminen voidaan selvittää esimerkiksi käymällä suunnitellun luovutuksen yksityiskohdat läpi veroasiat hallitsevan asianajajan kanssa. Huojennuksen soveltuminen on myös mahdollista varmistaa Verohallinnolta haettavalla tuloverotusta koskevalla ennakkoratkaisulla. Seuraavien ehtojen tulee täyttyä:

  1. Yritys on omistettu riittävän kauan ennen myyntiä. Vähimmäisaika on 10 vuotta. Myös edellisen omistajan omistusaika voidaan huomioida mukaan, jos kyse on perintönä tai lahjana saaduista osakkeista.
  2. Yrityksestä on luovutettava kerralla riittävän suuri osa eli vähintään 10 prosenttia osakekannasta.
  3. Yritystoiminnan jatkajan on toimittava yrityksessä riittävän kauan kaupan jälkeen. Jos osakkeet myydään edelleen alle viiden vuoden kuluessa, on tuloverotus normaalia kireämpää, koska edellisen omistajan saama verovapausetu vaikuttaa luovutusvoiton määrän laskentaan.
  4. Jatkajan tulee olla riittävän läheistä sukua: Luovuttajan lapsi (myös ottolapsi, puolison lapsi tai puolison ottolapsi), lapsen rintaperillinen, luovuttajan sisar, veli, sisarpuoli tai velipuoli. Verovapaus koskee myös edellä mainitun saajan puolisoa, jos luovutuksensaajina ovat sekä mainittu lähisukulainen että hänen puolisonsa yhdessä. Sen sijaan myyntivoitto muille sukulaisille, kuten omalle vanhemmalle tai veljen tai sisaren lapselle, ei enää ole samalla tavoin verovapaata.

 

Luovutuksensaajan huojennus alihintaisten kauppojen yhteydessä

Riippumatta siitä, onko luovutus myyjälle verollinen vai verovapaa, täytyy myös ostajan verokysymykset selvittää.

Jos yritys myydään käyvällä markkinahinnalla, ei hinnoittelusta aiheudu ostajalle muita veroseuraamuksia kuin varainsiirtovero. Osakekaupassa ostajan tulee maksaa varainsiirtoveroa 1,6 prosenttia kauppahinnan määrästä (2 %, jos kaupan kohteena kiinteistöyhtiön osakkeita).

Jos kauppahinta on liian alhainen kaupan kohteen käypään arvoon nähden, saattaa ostajalle syntyä siitä johtuen veronalainen lahja. Normaalitilanteessa raja on ¾ eli kauppahinnan täytyy ylittää 75 % kaupan kohteen käyvästä arvosta, jotta alennusta ei katsota verotuksessa lahjaksi. Kun kyseessä on yritysluovutus ja ostaja täyttää sukupolvenvaihdoshuojennuksen edellytykset, on riittävää, että kauppahinta ylittää 50 % yrityksen käyvästä arvosta. Toisin sanoen vastikkeellisissa luovutuksissa verohuojennus mahdollistaa vapaamman hinnoittelun kuin myytäessä muunlaista omaisuutta.

 

Luovutuksensaajan huojennus vastikkeettoman luovutuksen yhteydessä

Vastikkeettomia saantoja ovat lahja, perintö ja testamentti. Niiden yhteydessä voidaan perintö- ja lahjaveroa huojentaa normaalista, mikäli siirtyvänä omaisuutena on yritysvarallisuutta.

Normaalisti lahja- tai perintöverot määrätään lahjan tai perinnön käyvän markkina-arvon mukaan. Kun kyse on liiketoimintaa harjoittavan osakeyhtiön osakkeista ja kaikki perintö- ja lahjaverolain mukaisen sukupolvenvaihdoshuojennuksen edellytykset täyttyvät, lahjaverotuksen pohjaksi otetaan 40 % osakkeiden verotuksessa vahvistetusta vertailuarvosta.

Esimerkiksi jos osakkeen käypä arvo on 1000 ja vertailuarvo 100, määrätään lahjaverot arvosta 40 % x 100 = 40. Ilman huojennusta lahjaverotuksen pohjana olisi arvo 1000. Huojennusetu on toisin sanoen sitä suurempi, mitä isompi on ero osakkeiden käyvän arvon ja vertailuarvon välillä.

Huojennuksen saaminen edellyttää, että veronalaiseen perintöön tai lahjaan sisältyy yritys tai sen osa. Riittävä osa on vähintään yksi kymmenesosa yrityksen omistamiseen oikeuttavista osakkeista tai osuuksista. Huojennuksen saajan on jatkettava yritystoimintaa perintönä tai lahjana saadussa yrityksessä. Tämä toteutuu varmimmin, kun luovutuksensaaja on hallintoelimen jäsen luovutuksen kohteena olevassa yrityksessä. Luovuttajan ja yritystoiminnan jatkajan ei tarvitse olla sukua toisilleen.

Luovutuksen kohteena olevan yrityksen tulee olla tuloverotuksessa verotettu elinkeinoverolain mukaan, jotta kyse olisi elinkeinotoiminnasta, jota voidaan jatkaa.

Vähänkin epävarmoissa tilanteissa on suositeltavaa hakea perintö- ja lahjaverotusta koskeva ennakkoratkaisu sen varmistamiseksi, voidaanko verohuojennus saada. Samalla voidaan jo etukäteen saada tarkka tieto maksettavaksi tulevan veron määrästä. Huojennusedun rahallinen merkitys on usein kymmeniä tuhansia euroja.

 

Liity mukaan Nextmile -yhteisöön. Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram niin saat tiedon tuoreeltaan uutisista ja mm. Evershedsin uusimmista artikkeleista. 

 

Haluatko kysyä asianajajalta verotukseen tai yrityskauppoihin liittyen?

    * Annettua yhteystietoa käytetään vain Eversheds Asianajotoimiston asiantuntijan toimesta yhteydenottoa varten. Nextmilen lähettämistä tiedoista ei tallenneta erillistä asiakasrekisteriä.