Nextmile on jo syksystä 2017 alkaen tehnyt yhteistyötä Työterveyslaitoksen kanssa. Yhteistyön alkumetreillä Työterveyslaitoksen asiantuntijat ovat olleet mukana sparraamassa ja ideoimassa uusia keinoja pitkittää työuria sekä jakamassa arvokasta kokemustaan työelämästä ja työuran eri vaiheista.

Työterveyslaitos on merkittävä työhyvinvoinnin asiantuntija, jonka tehtävä on tutkia, palvella ja kouluttaa kohderyhmänään sekä työnantajat että työntekijät. Nextmilen ja TTL:n yhteistyö on tuntunut varsin luontevalta, sillä kummallakin toimijalla on samankaltainen tavoite seniori-ikäisten työurien tukemisessa.

Eläkkeelle jääminen haastaa yhteiskunnan

Suomessa eläkkeellä olevien määrä kasvaa suhteessa työikäiseen väestöön ja lapsiin, ja lähivuosina eläkkeelle jää yli 800 000 ihmistä, mikä aiheuttaa monia kysymyksiä. Haaste on yhtä suuri niin työnantajille kuin yhteiskunnan muillekin toimijoille.

  • Miten työuraa voidaan pidentää, jos eläkeikä nousee tai työntekijä haluaa itse jatkaa yli eläkeiän?
  • Miten työstään eläkkeelle siirtyvien osaaminen saadaan jaettua eteenpäin?
  • Miten eläkeikäisten hyvinvointi turvataan työuran päätyttyä?
  • Miten yhteiskunnan palvelut riittävät, kun eläkeikäisten määrä kasvaa?

Kukaan ei pysty yksin ratkaisemaan näin laajoja kysymyksiä, ja siksi onkin tärkeää herätellä kaikki toimijat keskittymään samoihin tavoitteisiin.

”Seniorityöntekijät ovat keskimäärin yhä terveempiä ja heillä on paljon osaamista, jota voidaan hyödyntää työelämässä ja vielä eläkkeelle jäämisen jälkeenkin. Oman työpanoksen merkitykselliseksi ja arvokkaaksi kokeva seniori haluaa jatkaa motivoituneena pitkään työelämässä. Tähän voidaan panostaa työpaikoilla tukemalla mahdollisuuksia vaikuttaa ja suunnitella omaa työuraa sekä hyödyntämällä seniorien osaamista monipuolisesti.” Salla Toppinen-Tanner Työterveyslaitokselta vakuuttaa.

Yhteinen suunta, yhteiset mielenkiinnon kohteet

Nextmilen viime syksyn palvelumuotoiluprosessissa Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden laaja kokemuspohja ja monipuolinen tutkimustieto ovat olleet arvossaan. Yhteisissä keskusteluissa on käyty läpi muun muassa motivaation ja työn imun merkitystä, työssä jaksamista sekä työn tuottavuutta seniorivaiheessa.

Nextmilelle tämä yhteistyö on tuonut vahvistusta siihen, että oikealla tiellä edetään. Tulevaisuudessa olisi erittäin kiinnostavaa päästä tekemään tutkimusta eri ratkaisujen vaikuttavuudesta.

 

Liity mukaan Nextmile -yhteisöön. Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram niin saat tiedon tuoreeltaan uusimmista kirjoituksista ja uutisista. 

 

Mistä aiheista haluaisit lukea seuraavaksi?