Maailmassa tapahtuu hyviä asioita.

Yksi niistä on kasvava kiinnostus ratkaista se ongelma, joka muodostuu väestön ikääntymisestä, työurien jatkumisesta ja mielekkäästä tekemisestä kolmannessa iässä.

Tätä kolminaisuutta Nextmilen ja Mehiläinen Työelämäpalveluiden yhteiswebinaari Konkarijohtamisesta valotti ansiokkaasti viime perjantaina.

Nextmilen perustaja ja toimitusjohtaja Antti Harjuoja kertoi ytimekkäästi Nextmilen elämänvaihepalvelun tarjonnasta ja siitä, miten se vastaa tarpeeseen tuottaa sekä yritykselle että yrityksen konkareille uusia näköaloja ja parempia työvuosia uran loppupäähän. Nextmile ratkaisee olemassa olevan ongelman. Siksi kasvava joukko yrityksiä tekee yhteistyötä Nextmilen kanssa.

Veolian talous- ja hallintojohtaja Päivi Poutanen kuljetti kuuntelijat läpi Veolian Suomen yksikön tarinan. Siitä, miten he olivat päätyneet ottamaan Nextmilen kumppanikseen ratkaisemaan ja auttaakseen konkareita löytämään parempia ratkaisuja työuransa ”viimeisen vitoseen”. Erityisen sykähdyttävää Päivin kertomuksessa oli se, kun Päivi kertoi Nextmile Footprint™ -moduulin toteutuksesta ja sen aiheuttamista reaktioista. Tässä Veolian konkareiden kollegat tekivät henkilökohtaiset videot, joissa jokainen konkari sai tietää, mistä ja miten heitä ja heidän työtään arvostetaan. Inhimillinen perustarve tulla kohdatuksi ja arvostetuksi täyttyi hienolla tavalla. Monikansallisena konsernina Veoliasta on kehkeytymässä Nextmilen globaali kumppani.

Mehiläisen työterveyspsykologi Päivi Pentti puolestaan toi kokonaisnäkemyksen työurien eri vaiheisiin. Samalla hän korosti sitä, miten ihmisten tarpeiden huomioon ottaminen kaikissa vaiheissa tulisi olla osa yritysten strategiaa ja kirjattuna hyvinvointisuunnitelmiin. Koska ihmiset ovat erilaisia ja biologisesta iästään riippumatta eri ikäisiä erilaisine tarpeineen, vuoropuhelun tärkeyttä ihmisten kanssa ei voi ylikorostaa. Aina kannattaa kysyä, muuten ei voi tietää. Lopuksi Päivi peräänkuulutti rohkeutta tehdä ratkaisuja niin työurien ja yrityksen päätösten suhteen. Parempaa voi tehdä monella tavalla.

Omassa puheenvuorossani nostin esiin sen, miten ennakoiminen ja matalalla kynnyksellä pilotoiminen tuottavat tässä maailman vaiheessa edun kaikille. Kaikki voittavat, kun asian voi ratkaista ennen kuin siitä tulee ongelma. Niken slogani Just do it on voimissaan ja voi hyvin, kun matalalla kynnyksellä asia otetaan haltuun. Varsinkaan, kun mikään ei oikeastaan estä toimimasta nyt.

Miten sinä ja yrityksesi liitytte Nextmilen menestystarinaan? Toimimalla oikein maailmasta voi tehdä paremman paikan kaikille.

Tästä pääset webinaarin puheenvuorojen tallenteisiin: KLIKKAA TÄSTÄ.