Vuoden 2020 alussa päätimme kehittää Nextmile-palvelumme seuraavalle tasolle viemällä se kokonaan verkkovalmennuksen muotoon. Nextmile-palvelua oli toteutettu parin vuoden ajan live-valmennuksiin pohjautuvana monimuoto-ohjelmana ja se oli vaikuttavaksi todettu. Tavoittelimme verkkovalmennuksen rakentamisella joustoa asiakkaille tarjottaviin toteutuksiin. Ohjelma ei aina tarvisi meikäläisiä paikan päälle tiettynä aikana, vaan meillä olisikin ajasta ja paikasta riippumaton verkkopalvelu ohjelman selkärankana, jota voisi tukea erilaisilla live-sparrauksilla tarpeen mukaan.

Aivan noviiseja emme verkkovalmennuksen rakentamisessa olleet, mutta itsenäistä verkkovalmennuspalvelua emme olleet aiemmin tuottaneet. Nextmile-verkkovalmennus viitoittaisi tietä tuleville palveluillemme emmekä halunneet lähteä tähän projektiin yksin. Vaikka meillä oli selkeä näkemys valmennuksen kokonaisuudesta ja tavoitteesta, olimme vielä epävarmoja siitä, miten se olisi fiksua rakentaa verkossa toimivaksi. Samalla pohdimme, että millainen oppimisalusta sopisi parhaiten meidän tavoitteisiin.

Kenen kanssa?

Turkulainen XoomPoint löytyi kumppaniksemme sattumalta verkostojemme kautta. Olimme toki yhteydessä muihinkin mahdollisiin verkkovalmennuksen tekijöihin, mutta se asenne, jolla he tarttuivat aihioomme heti tunnusteluvaiheessa erottui selvästi edukseen. Välittömästi syntyi myös tunne, että xoompointilaisten kanssa olisi välitöntä ja helppoa työskennellä.

Projekti polkaistiin käyntiin maaliskuun alussa ja suunnitelmamme oli edetä määrätietoisesti kevään aikana ja saada verkkovalmennus testiin jo loppukeväästä. Suunnitelmaa koeteltiin jo pian, koska korona. Arjen kohtaamisia rajoitettiin ja pian Uusimaa laitettiin kiinni. Tiimimme asui sekä Uudellamaalla, että sen ulkopuolella ja nopeasti päivitimme suunnitelmaa etäyhteyksien varaan. Ja mm.suunnitellut videototeutukset vaihtuivat animaatioihin. Toki animaatiot kuuluivat alkuperäiseen suunnitelmaamme videoiden ohessa, mutta liikkumisen rajoitukset muuttivat toteutusten painotusta.

”Kun kaikki on mahdollista, miten tehdä oikeita valintoja?”

Parin kuukauden ajan pidimme säännöllisiä etäpalavereita, me Uudenmaan sisä- ja ulkopuolella, XoomPointin tiimi Turussa. Me tuotimme ja muutimme sisältöä ja xoompointilaiset nappasivat ideoitamme ja toteuttivat niitä innovatiivisesti. Palautetta annettiin puolin ja toisin ja timantti hioutui matkan aikana. Iso haaste varsinkin alkuvaiheessa meille oli se, että kun kaikki on mahdollista, on vaikea tehdä ”oikeita” valintoja. Tässä korostuu alan ammattilaisten näkemyksellisyys ja kyky haastaa. Ja huomasimme nopeasti, että valitsimme oikein hyvän kumppanin yhteistyöhön.

Mikä Nextmile?

Nextmile-verkkovalmennus on suunnattu työelämän murrosvaiheeseen, aikaan jolloin valmistaudutaan siirtymään työelämästä seuraavaan elämänvaiheeseen, eläkkeelle. Sen sisältö pohjautuu Milestone IhmiskäsitysTM -malliin. Valmennus ohjaa osallistujan pohtimaan omaa tilannettaan lähestyvässä elämänmuutoksessa esimerkiksi tunteiden, oman arvon kokemuksen ja vastuullisuuden näkökulmasta sekä suunnitellaan uuden elämänvaiheen arjen näkymää.

Oppimisalustavaihtoehdoista kävimme läpi muutamia ja pohdimme meille tärkeitä ominaisuuksia. Olimme asettaneet tavoitteeksi joustavan alustan, joka mahdollistaisi monimuotoiset sisällöt ja valmennukseen osallistuvien keskustelun sekä muiden osallistujien että valmentajien kanssa. XoomPointin Riikan kanssa sparrasimme yhdessä vaihtoehtoja ja päädyimme meille tuttuun Howspaceen. Alkuvaiheen kokemukset ovat osoittaneet, että ratkaisu on osoittautunut onnistuneeksi.

”Ensimmäisen asiakkaan pilottiryhmät täyttyivät alle tunnissa
ja jonotuslista venyi nopeasti miltei 200 kiinnostuneeseen.”

Yhteinen tuotantomme on nyt maalissa ja maailmalla. Ensimmäiset pilotit olivat jo kesän aikana ja loppukesän aikana useampi asiakas lähti sitä pilotoimaan. Ensimmäisen asiakkaan ryhmät täyttyivät alle tunnissa ja jonotuslista on venynyt viimeisimmän tiedon mukaan miltei 200 kiinnostuneeseen. Ensimmäiset askeleet ovat olleet lupaavia, mutta toki palvelussa on aina kehitettävää ja parannettavaa. Siitä olemme tyytyväisiä, että saaduissa palautteissa kehityskohteet ovat kuitenkin verraten pieniä ja helppoja toteuttaa.

Tunsin Nextmilen takana olevia ihmisiä ja ideologiaa aikaisemmasta elämästäni ennen XoomPointia, joten oli varsin luontevaa lähteä tähän projektiin mukaan. Kun yhteistyökumppanin kanssa jaetaan sama ajatusmaailma, toimii yhteistyö todella hyvin. Tuotantovaiheessa vähän jännitti, että miten saadaan kaikki hoidettua etänä, kuten  spiikkien nauhoitukset, mutta kaikki sujui paremmin kuin osasimme odottaa ja valmista tuli ihan ajallaan sanoo Riikka

Voi olla, että kukaan ei kiinnitä huomiota hienosti lisättyyn animaatio-Elinan turvavyöhön tai siihen, että valmennusohjelmassa on rakenteellisesti osiot juuri niin kuin ne ovat. Mutta mikään ratkaisuistamme ei syntynyt yksin vaan yhdessä tiimin kanssa. Tästä on hyvä jatkaa Nextmilen polkua.

Mikäli kiinnostuit, ole yhteydessä: antti@nextmile.fi.