Väestöpyramidimme horjuu pahasti. Suhdeluku veronmaksajien ja verovarojen tarvitsijoiden välillä on haastava. Tärkeä osa ratkaisua on työuran jatkaminen pidempään, sekä työn jatkaminen eläkkeelläkin. Pakko eli virallisen eläkeiän nostaminen ei ole ainoa keino – eikä toimivin!

Ihmiset ovat erilaisia ja suhtautuvat myös eläköitymiseen eri tavoin. Tutkimuksemme (n = 5.945 vastaajaa, joista 62% yli 54v) mukaan noin 40% työuran loppuvaiheessa olevista haluaa jäädä eläkkeelle heti kun se on mahdollista, tai jo vähän aiemmin. Toisaalta noin 40%:lla ei ole kiire jäädä pois työelämästä.

Siis 40% haluaa tai on kiinnostunut jatkamaan työuraansa;
kokopäivätoimisesti, osa-aikaisesti tai projekteissa.

On työlästä yrittää saada työelämästä pois haluavat jatkamaan. Kannattaa keskittyä niihin, joilla ei ole kiire pois työelämästä. Olemme löytäneet tutkimusten ja arjen työmme kautta neljä selkeää osa-aluetta, jotka vaikuttavat eläkkeelle jäämispäätökseen:

  • Terveys – omat tai läheisen terveyshaasteet on merkittävä töistä pois vetävä seikka. Tähän voi vaikuttaa ennaltaehkäisevällä terveydenhuollolla ja panostamalla hyvissä ajoin ennen eläkeikää henkiseen ja fyysiseen terveyteen.
  • Esihenkilö ja kollegat – työporukka voi olla töissä pitävä tai työelämästä pois työntävä tekijä. Suuri hukka tapahtuu heidän kohdallaan, jotka haluaisivat jatkaa työntekoa, mutta eivät viihdy nykyisessä työssä, tiimissä tai kulttuurissa.
  • Elämänmuutokseen valmistautuminen – eläkkeelle siirtyminen on yksi työelämän suurimmista muutoksista, mutta harva valmistautuu tähän kunnolla. On tyypillistä, että valmistautumisprosessin aikana konkarille kirkastuu työn merkitys osana elämää ja ajatus eläkkeelle ajelehtimisesta vaihtuukin aktiiviseksi suunnitteluksi työn pitämisestä osana elämää yli eläkeiän. Tähän tarpeeseen on kehitetty ainutlaatuinen Nextmile-verkkovalmennus.
  • Työajan jousto – useat 60 vuotta täyttäneet kaipaavat joustoa työaikoihin. Palautuminen on hitaampaa, mutta työntekemisestä ei haluaisi luopua kokonaan. Aika tyypillinen tilanne on, että konkarin vaihtoehdot työuran loppuvaiheessa ovat joko jatkaminen 100% työajalla tai jäädä pois kokonaan. Syntyy valtavasti hukkaa, kun joustoja kaipaavat päättävät lähteä työelämästä kokonaan eläkkeelle.

Toistaiseksi huonosti hyödynnetty mahdollisuus on työajan jousto, tai joustava työ. Uran loppuvaiheessa keventäminen toisi uralle pituutta, sekä yli 50 vuotiaita työelämän ulkopuolella olevia se helpottaisi työelämään paluussa. Joustava ja yrittäjämäinen toiminta olisi yrityksille mielekäs vaihtoehto ja se helpottaisi osaajan palkkaamista. Tässä korostuu eri ammattien erityispiirteiden ymmärtäminen ja palveluiden rakentaminen kohdennetusti tukemaan erilaisia tarpeita. Meillä lanseerataan lokakuun aikana liike-elämän ammattilaisille suunnattu palvelu Konkari.com, joka yhdistää konkariosaajat ja yritykset, jotka haluavat hyödyntää heidän kokemustaan ja ammattitaitoaan projektiluonteisesti.

Konkareissa on kokemusta, osaamista ja asennetta!

Kirjoittajat: Antti Harjuoja ja Timo Erämetsä