Nextmile-liiketoiminta on yhtiöitetty omaksi yhtiökseen Milestone Coaching & Consulting Oy:sta. Yhtiöittämisen tavoitteena on panostaa yrityksen liiketoiminnan kasvuun ja palveluiden jatkokehittämiseen.

Yrityskulttuurimuotoilutoimistosta irtautunut Nextmile Oy kehittää palveluitaan työelämän konkarikohderyhmälle. Milestone jää Nextmile Oy:n osaomistajaksi, ja tulevaisuudessa yhtiöt tekevät yhteistyötä liiketoiminnan ja palvelujen kehittämisessä.

– Meidän missiona on rakentaa työelämää, jossa jokaisen potentiaali pääsee parhaaseen käyttöön. Konkarikohderyhmä on kärsinyt työelämässä osittain pölyttyneistä uskomuksista, sen sijaan että heidät oltaisiin nähty oppimishaluisina ja sitoutuneina ihmisinä. Nextmilen yhtiöittäminen mahdollistaa meille entistä paremmin motivoituneiden konkareiden palvelemisen sekä vastaamisen yhteiskunnallisesti tärkeään kysymykseen työurien pidentämiseen liittyen, toteaa Milestonen hallituksen puheenjohtaja Elina Aaltolainen.

Yhtiöittämisen jälkeen Nextmilea lähtee johtamaan Milestonen operatiivinen johtaja Antti Harjuoja. Liiketoimintaa lähdetään rakentamaan ilman ulkopuolisia rahoittajia panostamalla uuden skaalavaan palvelun myyntiin. Oikean sijoittajan löytyminen tulee ajankohtaiseksi vuodenvaihteen jälkeen kun vauhtia halutaan lisätä. Nextmilen tiimi vahvistuu syksyn aikana, kun tekijäjoukkoon mukaan liittyy aiemmin Milestoneakin perustamassa ollut Timo Erämetsä.

Vuosien kehitystyön tulos

Nextmile-palvelu on alun perin lanseerattu vuoden 2018 alussa, jolloin se oli live-valmennuksiin perustuva prosessi. Palvelua jatkokehitettiin asiakasprojekteissa muun muassa digitaalisuutta lisäämällä. Palvelu on rakennettu Milestone IhmiskäsitysTM mallin pohjalle ja sen vaikuttavuus on säilynyt erinomaisella tasolla siitäkin huolimatta, että ohjelmaa on viety yhä enemmän digitaaliseen muotoon.

Kevään 2020 aikana Nextmile-palvelu rakennettiin verkkovalmennuksen muotoon ja sitä lähti pilotoimaan alkusyksystä 2020 Tekniikan Akateemisten konkarijäsenet. Myös Helsingin seudun kauppakamari kiinnostui aiheesta ja otti valmennuksen tarjolle omaan portfolioonsa keväällä 2021. Viime kevään aikana verkkovalmennuksiin osallistui yli 300 työelämän konkaria erinomaisilla palautteilla.

Hyötyä työelämän konkareille ja yrityksille

– Olemme huomanneet, että työuran loppuvaiheeseen, eläkesiirtymään ja työskentelyyn eläkeaikana on vain vähän tukea tarjolla. Nykyisen verkkovalmennuksen lisäksi Nextmile tulee jatkossa kehittämään palveluita, jotka tukevat mm.joustavaa työntekemistä työuran loppuvaiheessa ja eläkeajalla, kertoo Nextmile Oy:n toimitusjohtaja Antti Harjuoja.

Nextmile pilotoi Nextmile:Work -palvelua yhteistyössä valittujen kumppaneiden kanssa. Palvelun prototyyppi sai pari vuotta sitten erinomaisen vastaanoton kun se valittiin Digian Digiarvoa 2019 -kilpailun TOP5-finaaliin. Palvelun tavoitteena on auttaa motivoituneita työelämän konkareita löytämään mielekkäitä työprojekteja ja toisaalta tarjota yrityksille mahdollisuuksia hyötyä konkarien osaamispääomasta. Etenkin asiantuntijatyöstä eläkkeelle siirtyvistä moni pohtii työnteon mahdollisuuksia eläkeajalla.