VASTUULLINEN TYÖNANTAJA

Konkarit ovat organisaatiosi voimavara

IKÄÄNTYVIIN TYÖNTEKIJÖIHIN KANNATTAA PANOSTAA

Konkarit voivat olla ratkaisu osaajapulaan. Eläköityminen on työyhteisöissä arka aihe, joka herättää paljon kysymyksiä.

 • Miten ja milloin otamme eläköitymisen puheeksi konkarin kanssa?
 • Miten osoitamme konkareille arvostusta?
 • Miten varmistamme konkareiden työkyvyn ja motivaation työuran loppuun asti?
 • Kuinka moni konkareista haluaisi jatkaa työntekemistä yli eläkeiän?
 • Kuinka hyödynnämme konkariosaajia joustavasti eläkkeeltä?

Autamme työnantajia kääntämään työntekijöiden eläköitymisen kilpailueduksi.

Lataa ilmainen konkarijohtamisen opas: KLIKKAA TÄSTÄ

PROSESSI

Nextmile on kokonaisvaltainen palvelu, joka auttaa työnantajaa ottamaan eläköitymisen luontevaksi osaksi työsuhteen käytäntöjä ja HR-prosessia.

TYÖKALUT

Työnantaja ja esihenkilöt saavat konkreettiset työkalut ja tukea konkareiden johtamiseen ja eläkeajan joustavaan työhön.

TIETOA

Palvelumme analysoi konkareiden työkykyä, huolia ja motivaatiotekijöitä. Mittarimme näyttävät kuinka organisaationne suoriutuu suhteessa muihin työnantajiin.

Nextmile elämänvaihepalvelu on luonteva tapa aloittaa ja käydä keskustelua eläköitymisestä ja siihen liittyvistä kysymyksistä hyvissä ajoin ennen eläkkeelle jäämistä. Nextmile elämänvaihepalvelu sisältää:

  • Online-valmennus konkarille selkiyttämään ja tehostamaan uran loppuvuosia
  • Työn jatkamiseen keskittynyt ohjelma valmistamaan eläkeajan työntekemistä
  • Kollegoita osallistava ja konkaria arvostava palvelu hiljaisen tiedon siirtoon
  • Esihenkilövalmennuksella käytännön työkaluja konkareiden johtamiseen
  • Nextmile:Work -osaajapooli eläkeajan joustavasta työn tekemisestä kiinnostuneille

Palvelumme tuloksena saatte ymmärryksen konkarityöntekijöidenne työntekemiseen liittyvistä huolista ennen eläkkeelle jäämistä, näkemykseen heidän työkyvystään ja mahdollisuuksista jatkaa työuraansa. Tiedätte vuosia ennen eläköitymistä, ketkä haluavat jatkaa työntekemistä eläkkeellä ja sopia jatkosta hyvissä ajoin.

Panosta työuran loppuvaiheessa oleviin konkareihin:

  • Varmista konkareiden työhyvinvointi uran loppuun asti
  • Opi käsittelemään eläköitymistä luontevana osana työuran loppuvaihetta
  • Tue konkareiden innostusta, motivaatiota ja oppimiskykyä
  • Löydä motivoituneet konkarit jatkamaan työuraa
  • Tee eläkkeelle siirtymisestä sujuva ja mielekäs
  • Hyödynnä motivoituneita konkariosaajia joustavasti eläköitymisen jälkeen

Palvelupakettimme työnantajille

Kysy myös räätälöidyistä toimituksista tai lisäpalveluistamme: sisällöt, extra coaching-sessiot, työkirjat, eläkeajan joustavan työn mahdollisuudet, esihenkilötyön kehittäminen, hiljaisen tiedon siirtämisen mallit.

”Vaikuttaa siltä, että työnantajalle on vaikeaa ottaa eläkkeelle jääminen esille. Siitä voi tehdä helposti väärän tulkinnan, kysymys ’milloin ajattelit jäädä eläkkeelle?’ ei tarkoita, että ’olisi jo aika jäädä.’ Siksi asia pitäisi saada jotenkin luontevaksi prosessiksi työsuhteessa.”

”On erittäin arvostettavaa, että työnantaja panostaa tällaisella ”valmennuksella” eläkkeelle siirtyviä työntekijöitään. Eläkkeelle siirtyminen voi olla joillekin henkilöille massiivinen muutos ja kaikille joka tapauksessa muutos. Hyvä pohtia etukäteen mitä se tuo tullessaan.”