Oletko sinä tyytyväinen työhösi? Aika, jonka vietämme elämästämme työtä tehden, on iso. Voisi olla kohtuullista vaatia, että tästä ajasta suurimman osan saisimme viettää tyytyväisenä. Asiaa on myös tutkittu. Miten työelämässä olevat ajattelevat työstään? Mikä vahvistaa tyytyväisyyttä? Nextmilen Konkari 2020 -tutkimus selvitti työelämässä olevien näkemyksiä ja toiveita työssäkäyntiä kohtaan ennen eläkeikää sekä eläkkeelle jäännin jälkeen.

Tutkimuksessa selvitettiin eri ikäisten ihmisten tyytyväisyyttä työssään. Lähes 6 000 vastaajan ajatukset nostivat esiin mielenkiintoisen havainnon. Konkari 2020 -tutkimuksen mukaan tyytyväisyys elämään ja työhön lisääntyvät iän myötä. Yli 55-vuotiaat ovat yleisesti nuorempiaan tyytyväisiä työhön liittyviin asioihin. Yli 60-vuotiaat ovat vielä tyytyväisempiä kuin 55–59-vuotiaat.

Kyselyn perusteella säännöllisessä päivätyössä, eläkkeellä ja vanhempainvapaalla olevat ovat kaikkein tyytyväisimpiä. Myös eri ammattiryhmissä on havaittavissa eroja. Ylemmät johtajat, tiimiesimiehet ja päälliköt ovat muita tyytyväisempiä. Vastuu tuo usein mukanaan vapauksia, mutta synnyttääkö vapaudentunne tyytyväisyyttä työssä.

Huomio tärkeäksi koettuihin asioihin

Työntekijöiden tyytyväisyyden saavuttaminen työssään vaatii työyhteisöltä tiettyjen asioiden toteutumista. Tutkimuksessa selvisi, että työssä tärkeimmiksi asioiksi koetaan iästä riippumatta oikeudenmukainen kohtelu ja hyvä johtaminen sekä työkaverien ja myönteisen ilmapiirin merkitys työpaikalla.

Moneen tärkeäksi koettuun asiaan voidaan tarttua. Tyytyväisyyttä voidaan lisätä tarkastelemalla yrityksen toimintakulttuuria. Voidaan ajatella, että oikeudenmukainen kohtelu ja hyvä johtaminen ovat työntekijän perusoikeuksia, jotka toteutuessaan luovat myös hyvän työilmapiirin. Tyytyväiset työntekijät ovat yrityksen voimavara sekä menestyksen edellytys.

Tyytyväisyys kumpuaa tarpeellisuuden tunteesta

Konkari 2020 -tutkimuksessa selvisi, että kaikkein tyytyväisimpiä vastaajat ovat itsensä tarpeelliseksi kokemiseen, työkavereihin, ilmapiiriin sekä yhteiskunnallisen velvollisuuden tekemiseen ja työpaikan pysyvyyteen.

Asioita on monissa yrityksissä tehty oikein. Siitä kertovat kyselyn lukuisat tyytyväiset työntekijät. Tämä ei kuitenkaan ole merkki siitä, että yritysjohtajat ja esimiehet voisivat levätä laakereillaan. Säilyttääkseen motivoituneet ja työssään viihtyvät työntekijät on yritysten säännöllisesti tarkasteltava toimintatapojaan kriittisesti.

Hyödynnä konkarien osaaminen

Yritysten tulevaisuuden kannalta työelämän konkareilla tulee olemaan iso merkitys, ja työn tekemisen kulttuuri onkin ollut muutoksessa viime vuosien aikana. Konkari 2020 -tutkimuksessa yli 55-vuotiaat nostivat tyytyväisyyden aiheena esiin työn merkityksellisyyden ja joustavat työajat. Työn mielekkyyteen ja uran pituuteen halutaan vaikuttaa, ja moni eläkeikää lähestyvä saattaa pohtia työnsä jatkamista jossain muodossa. Joustavilla työajoilla ja kokemusasiantuntijan tehtävillä voidaan rakentaa innostava rooli eläkkeelle jäävälle työntekijälle.

Kokeneiden työntekijöiden osaamisen hyödyntäminen sopivassa mittakaavassa on lottovoitto sekä yrityksille että konkareille itselleen. Tunne siitä, että on tarpeellinen edistää hyvinvointia, ja toisaalta arvokkaan tiedon jakaminen vahvistaa yrityksen työntekijöiden osaamista.

Lue lisää Konkari 2020 -tutkimuksesta: nextmile.fi/konkari2020