Uskon, että iso havahtuminen on aivan lähellä.

Työmarkkinoilla kysyntä ja tarjonta eivät riittävästi kohtaa toisiaan, ja samaan aikaan kilpailu osaajista työelämän kaikissa tehtävissä kovenee. Ratkaisuja etsitään laajasti yhteiskunnan eri tahoilla.

Eräs asiakkaamme kertoi, että kokemus on antanut heille tärkeän opetuksen. Vielä muutama vuosi sitten yrityksessä ajateltiin, että jokaisen työntekijän on kyettävä suoriutumaan kaikentyyppisistä hänen ammattiinsa kuuluvista työtehtävistä. Varsinkin suorittavan työn osalta tämä voi olla suuri haaste.

 

Työtehtäviä voidaan muotoilla

Osaaja- ja tekijäpulan myötä asiakkaamme havaitsi, että työtehtäviä voidaan muotoilla. Toimintakulttuuria muutettiin ratkaisevasti ja työtehtävien sisältöä alettiin muokata. Ikääntyneemmän työntekijän osalta esimerkiksi fyysiseen suorituskykyyn liittyvät asiat otetaan huomioon ja työn sisältöä säädetään sopivaksi. Raskaampia osa-alueita voidaan järjestellä nuorempien vastuulle.

Tulokset olivat erinomaisia: kun vaatimuksia järjesteltiin älykkäästi, tekijäpulaa lievennettiin ja myös yleinen työtyytyväisyys lisääntyi. Tekijöitä oli enemmän käytettävissä ja yhteistyö parani.

Nextmilen palvelut auttavat paikallisissa ratkaisuissa niin, että oma joukkue saavuttaa parhaat tulokset ja työntekijät viihtyvät kauemmin töissä. Yksinkertaista ja tehokasta – mutta aluksi tarvitaan uusi tapa ajatella.

 

Työn uusi aika

Uskon, että uusi ajattelu laajenee aivan lähitulevaisuudessa useimpiin yrityksiin. Ihmisten erityispiirteet ja moninaisuus otetaan yhä vahvemmin huomioon. Konkareiden osalta avainasioita ovat:

  • Työn joustavoittaminen.
  • Osa-aikatyö.
  • Toimenkuvien muotoilu.
  • Eläkeikää edeltävien vuosien tavoitteiden asettaminen yhdessä työntekijöiden kanssa.
  • Osaamisen ja hiljaisen tiedon jakaminen.
  • Eläkeiän jälkeisen osallistumisen mahdollistaminen.
  • Esimiestyön kehittäminen työhyvinvointia ja työssä jaksamista silmällä pitäen.
  • Avoin keskustelu näistä kysymyksistä.

Tämä on paikallista sopimista parhaimmillaan. Väitän, että tällaisesta kattavasta työelämän uudelleen järjestelemisestä tulee suuri trendi. Meidän missiomme on olla mukana uudistamistyössä ja kehittää innovatiivisia ratkaisuja työelämän tulevaisuuden tueksi.

 

Tehdään mahdollisuudet näkyviksi

Perinteisesti eläköityminen on ollut työpaikoilla vaikea aihe keskusteltavaksi. Tähän on osaltaan syynä vanhentunut näkemys ihmisten elämänkaaresta. Ihmisten aktiivisen toiminnan kaareen on 1960-lukuun verrattuna tullut hyvinkin 20 vuotta lisää.

Siksi työpaikan toimintakulttuurin ja tottumusten tarkastelu on nykyaikainen tapa vastata työvoiman tarpeeseen. Eläköityminen ei tarkoita enää työvoiman ulkopuolelle siirtymistä. Eläkeikäiset eivät enää ajattele, että luojan kiitos, työelämä on nyt osaltani ohitse. Työnantajan ensimmäinen askel on mahdollistaa uudenlainen keskustelu. Se antaa kaikenikäisille työntekijöille osallisuutta omaa työuraansa koskeviin päätöksiin.

Uusi keskustelukulttuuri tekee uudet mahdollisuudet näkyviksi sekä työnantajille että työntekijöille. Myös työnantajabrändin kannalta avoin vuorovaikutus työuran suunnittelun osalta on todella vahva myönteinen tekijä. Sen merkitys korostuu nopeasti.

Me Nextmilellä kehitämme aktiivisesti työkaluja ja menetelmiä uuden vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi. Sisäisen viestinnän rakenteet, esimiestyö, ajat, paikat ja foorumit keskustelulle sekä toimivat käytännön teot ovat tässä keskeisiä.

Parasta asiassa on, että suhteessa hyötyihin nämä tulevaisuustoimenpiteet ovat hyvin kustannustehokkaita. Investoinnit ovat keveitä ja skaalautuvia.

Ikäjohtaminen on oleellinen osa yrityksen henkilöstöstrategiaa. Tarjolla on monipuolisia kehityksen avaimia, joista hyötyvät kaikki.

 

Ota yhteyttä, jutellaan lisää: varaa aika

Lue lisää: blogi