Konkarit ovat työelämän tulevaisuuden tekijöitä. 

Konkarit ja kokeneet työntekijät tuottavat näkemyksellisyyttä nuoremmilleen, rauhoittavat ylilyöntejä, tietävät mikä toimii ja ovat luotettavia suunnannäyttäjiä ja mentoreita koko työyhteisön hyväksi. He tuntevat yrityksen toiminnan ydinasiat syvällisesti. Heidän osaamisensa on erityislaatuista entsyymiä työyhteisöjen tuloksellisuuden vahvistamiseksi.

57-vuotias muusikko tuli työkyvyttömäksi ammattitaudin vuoksi. Hän hakeutui ammatilliseen koulutukseen ja valmistui raskaan liikenteen kuljettajaksi. Harjoittelupaikan esimies ehdotti jo harjoitteluaikana, että tule meille töihin heti. Sinulla on elämännäkemystä, rauhallisuutta ja vastuullisuutta.

 

”Olet jo nyt auttanut nuorempia kuljettajia omaksumaan työelämän tärkeitä sääntöjä, ja osaat vakiinnuttaa tilanteita. Sinut voi laittaa kaikkein vaativimpiin paikkoihin, joissa täytyy toimia harkiten. Niin ja katsotaan työajat ja muut ehdot sellaisiksi, että viihdyt ja jaksat.”

 

Aika on otollinen

Ajat työyhteisön konkarivoimavaran hyödyntämiseksi ovat otolliset. Ikärakenteen muutoksen ja ihmisten hyvinvoinnin lisääntymisen takia on meneillään maailmanlaajuinen ilmiö: kokeneet työntekijät työskentelevät yhä kauemmin yrityksen palveluksessa juuri silloin, kun heidän osaamisensa on korkeimmillaan. Työvoimapula monilla aloilla on myös vahva ajovoima asiassa. Ikärakenne kehittyy samaan suuntaan suurimmassa osassa maailmaa, ja siksi työurien pidentäminen on useimpien maiden kansallinen haaste – ja mahdollisuus.

 

Osa strategiaa

Konkarien voimavarojen hyödyntäminen on kiinteä osa yrityksen henkilöstöstrategiaa ja tulevaisuusstrategiaa.

Yritysten kannalta oleellista on saada eläkeikää lähestyvien työntekijöiden osaamispääoma siirretyksi organisaation omaisuudeksi. Kysymys eläkkeelle siirtymisen ajankohdasta ja tavasta on silloin tärkeä avaus.

Vanha ajatus siitä, että eläkkeelle siirtyminen olisi kuilu, joka leikkaa ihmiset pois työelämästä, ei ole nykypäivää. Kokeneiden työntekijöiden motivaatiota voidaan monin tavoin vahvistaa. Mitä he tahtovat työelämältä eläkeiän lähestyessä? Miten heitä voidaan tukea?

 

Monet yritykset pohtivat, millaisiin toimiin olisi syytä ryhtyä.

Kaikki alkaa keskustelusta. Otetaan asia esille ja käydään dialogia konkareiden kanssa. Puhutaan siitä, miten tulevaan valmistaudutaan puolin ja toisin.

Millaisen jäljen konkarit haluavat organisaatioon ja työkavereille jättää? Millaisia toiveita heillä on oman tulevaisuutensa osalta? Millaisin tavoin he haluavat käydä keskustelua työtoveriensa ja esimiestensä kanssa. Millaisista asioista voitaisiin paikallisesti sopia, niin että yhteiset tavoitteet toteutuvat?

Myös toimintakulttuurin kehittäminen on suuri mahdollisuus, niin että työurat pidentyvät myös henkisesti. Tavoite on, etteivät ikääntyneet työntekijät koe itseään ylijäämäksi vaan erikoisosaajiksi.

Tämä kaikki onnistuu, kun tartutaan käytännön toimiin, uudistetaan toimintatapoja ja luodaan uusia malleja. Pikainen keino on aikojen ja paikkojen, siis foorumien luominen tulevaisuuden suunnittelemiseksi konkarien kanssa.

 

Nextmile palvelee

Nextmile tarjoaa tehokkaita työkaluja konkarien ja kokeneempien työntekijöiden voimavarojen hyödyntämiseksi. Autamme kaikkien olennaisten asioiden käsittelemisessä:

Miten ja milloin otamme eläköitymisen puheeksi eläkeikää lähestyvän konkarin kanssa?

  • Miten osoitamme konkareille arvostusta?
  • Miten varmistamme työkyvyn ja motivaation työuran loppuun asti?
  • Tiedämmekö kuinka moni haluaa jäädä eläkkeelle kun eläkeikä tulee täyteen?
  • Kuinka kannustamme motivoituneita osaajia antamaan panoksensa eläkeiän jo koitettua?

Eläkeiän lähestyminen luontevaksi osaksi työuran loppuvaihetta:

  • Miten tuemme konkareiden innostusta, motivaatiota ja oppimiskykyä?
  • Miten edistämme hiljaisen tiedon kirkastamista ja motivaatiota jakaa sitä eteenpäin?
  • Miten määrittelemme urien pituuteen vaikuttavat johtamisen ja yrityskulttuurin kehityskohteet?
  • Miten löydämme motivoituneet konkarit jatkamaan työuraa mahdollisimman pitkään?
  • Miten eläkkeelle siirtymisestä tehdään sujuva ja mielekäs prosessi?
  • Miten hyödynnämme motivoituneita konkariosaajia joustavasti eläköitymisen jälkeen?

 

Ota yhteyttä, jutellaan lisää: varaa aika

Lue lisää: blogi