Monissa yrityksissä ollaan tilanteessa, jossa uran loppuvaiheessa olevia konkarityöntekijöitä on enemmän kuin mihin ollaan totuttu. Uran loppuvuosiin ja eläköitymiseen ei ole luotu selkeää, hyväksi havaittua toimintatapaa.

OK Perintä on yksi tällainen työnantaja, jossa HR:lläkään ei ollut aiempaa kokemusta eläköitymisasioista.

 

Miksi konkareiden viimeisiin työvuosiin tulisi investoida?

Vaikka aiempaa kokemusta eläköitymisasioista ei ollut, siihen haluttiin lähteä panostamaan. Haluttiin tarjota tukea konkareille heidän viimeisille työvuosilleen. OK:lle on tärkeää, että työntekijät voivat hyvin koko työuran ajan ja eläkkeelle siirtymisenkin jälkeenkin.

Liikkeelle lähteminen tarkoitti, että otettiin konkarit mukaan ideoimaan ja kehittämään toimintaa sekä antamaan palautetta, mikä on tärkeää tässä vaiheessa uraa. OK:n pilottiryhmään lähti kaikki kuusi yli 55-vuotiasta OK:laista. OK valitsi Nextmilen kumppaniksi ja konkareille tarjottiin Nextmilen Impulse online-valmennus ohjaamaan tulevaan elämänmuutokseen liittyvää pohdintaa.

 

Konkareiden palautteet

”Ohjelma herätti ajattelemaan asioita eri näkökulmista. Sai uutta mietittävää ja varmistusta siihen mitä itse oli jo aiemmin pohtinut. Kiitos tästä teille :)”

”Ohjelma on kiva tapa herättää ihmisiä konkreettisesti miettimään asioita, joita ei ehkä ole tullut ajatelleeksikaan. Suuri osa asioista oli sellaisia, joita olen jo tiedostanut, ja sain tavallaan vahvistuksen siihen, että oikeilla raiteilla ollaan. Kiitos kivasti toteutetusta ohjelmasta.

”Oli todella huippua olla mukana Nextmile:ssa, kiitos teille sekä työnantajalle :)”

 

Mitkä olivat työnantajan kokemat hyödyt panostuksesta?

OK sai työnantajana lisätietoa ja uusia näkemyksiä konkareiden ajatuksista eläköitymiseen liittyen. Konkarit saivat toisistaan vertaistukea omaan elämänmuutosprosessiinsa. Työntekijöiden arvostus työnantajaa kohtaan nousi. He olivat kiitollisia yhteiskehittämisestä muiden konkareiden kanssa sekä tiedosta, joita saivat. Jatkossa eläköityminen osataan ja uskalletaan nostaa rohkeammin puheenaiheeksi konkareiden kanssa. Työnantaja pystyy kehittämään toimintaamme palautteiden perusteella.

 

Mitä opittiin?

  • Jos ei ole aiempaa kokemusta konkariohjelmista, uskalla lähteä liikkeelle
  • Ota konkarit mukaan kehittämiseen
  • Kerää palautetta ja keskustele
  • Tee toiminnasta jatkuvaa

 

Katso Päivi Isomöttösen webinaaripuheenvuoro, 30.9.2022

 

Ota yhteyttä, jutellaan lisää: varaa aika