Miksi kiinnittää huomiota ikääntyneisiin työntekijöihin ja eläkeikää lähestyviin konkareihin?

Kokenut yritysvalmentaja Timo Erämetsä vastaa.

 

Hyöty 1: Yrityksen koettu vastuullisuus ja henkilöstökokemus

Yrityksen kulttuuri ja henkilöstön kokemus siitä, kuinka heitä kohdellaan, on yhä tärkeämpi tuotannontekijä. Henkilöstökokemus vaikuttaa suoraan asiakaskokemukseen. Hyvinvoiva henkilöstö välittää asiakkaista. Henkilöstökokemus on myös yrityksen vastuullisuuden keskeinen elementti.

Viime aikoina uudet yrityskulttuurit ovat syntyneet teknologisten startupien ja pelikehityksen aloille. Niiden henkilöstö on usein nuorta, ja yrityskulttuuria rakennetaan muodikkailla tavoilla. Tulokset ovat yleensä hyviä.

Yritysten pääosan kulttuuri on kuitenkin perinteisempi. Myös henkilöstörakenne poikkeaa viime aikoina paljon julkisuudessa olleista uusista menestystarinoista.

Henkilöstökokemus on niissäkin aivan yhtä oleellinen asia kuin uuden yrityskulttuurin piirissä. Siksi konkareiden ja kokeneiden työntekijöiden tunne arvostuksesta on tärkeää. Myönteiset tunteet säteilevät laajasti koko työyhteisöön ja yrityksen ulkopuolelle – myös mielikuvana yrityksen vastuullisuudesta.

Arvostus menestystekijänä

Kun henkilöstö kokee itsensä arvostetuksi, yrityksen haluttavuus henkilöstön ja heidän kauttaan asiakkaiden mielissä vahvistuu. Niinpä konkarien osaamisen ja arvostuksen viljeleminen on yrityksen henkilöstöstrategian ja yrityskulttuurin kiinteä osa.

Kannattaa miettiä, millaisin tavoin konkareille osoitetaan, että heitä arvostetaan.

Kokeneet työntekijät kuuluvat eri sukupolveen kuin nuoremmat ja kokevat ehkä toisenlaiset asiat tärkeiksi kuin uudempi sukupolvi. Henkilöstön hyvinvointiin ja koettuun tyytyväisyyteen panostaminen on järkevää tehdä viisaasti. Työn tekemisen olosuhteet, joustavuus ja paikallinen sopiminen ovat tässä avainasemassa.

Tärkeintä on luoda kokemus: ”Me välitämme teistä”.  Nextmile auttaa laatimaan tehokkaita ohjelmia ja kannustamisen menetelmiä henkilöstökokemuksen tueksi.

 

Hyöty 2: tuottavuus ja tuloksellisuus

Ihmisten elämänkaari on erilainen kuin aiemmin. Ihmiset ovat nykyään yhä terveempiä, aktiivisempia ja osaavampia.

On kuitenkin realiteetti, että ikä tuo mukanaan myös muun muassa fyysiseen hyvinvointiin liittyviä haasteita. Niinpä yli 55-vuotiaiden ja eläkeikää lähestyvien työntekijöiden hyvinvoinnista ja työkyvystä huolehtiminen lisää suuresti organisaation tuottavuutta ja tuloksellisuutta.

Konkarit ovat kokeneita ja taitavia mutta eivät ehkä aina innokkaita lähtemään juoksukilpailuihin nuorempien kanssa. Ja toki, iän myötä terveyteen ja jaksamiseen liittyvät asiat korostuvat.

Nopeita tuloksia

Tuottavuudesta huolehtiminen voi tarkoittaa työkyvyn ylläpitämistä tai työterveyden toimenpiteitä. Se on myös joustavia työehtoja, hybridityötä ja työntekemisen muotoilemista helpoksi.

Hyödyt ovat välittömiä. Sairauspoissaolot vähentyvät, mutta tuloksena on myös, että organisaation kokeneimmat työntekijät motivoituvat antamaan panoksensa yrityksen tulevaisuuden hyväksi. Parhaimmillaan he haluavat jakaa osaamistaan yli koko organisaation.

Asia on monissa yrityksissä suuri mahdollisuus, koska konkareiden monipuolisten vahvuuksien vaaliminen on monissa yrityksissä vielä alkuvaiheessa. Tarjolla on pikavoittoja ja niitä kuuluisia low hanging fruits.

 

Hyöty 3: Tulevaisuuden taitajat

Kysymys osaajista on työelämäkeskustelun ykkösaiheita. Ja hyvästä syystä. Ikärakenteen muutoksen ja kansainvälisesti kiristyvän kilpailun takia Suomen on löydettävä eri alojen ammattilaisia, jotta menestymme jatkossa. Tarvittava kyvykkyyksien kirjo on laaja.

Kansainvälisesti osaajat ovat kilpailtuja. Eurooppalaisittain on selvää, että väestön ikärakenne muuttuu kaikissa maissa niin, että nuoremmat ikäluokat ovat yhä pienempiä. Konkarien ja yli 55-vuotiaiden ihmisten osuus lisääntyy.

Tarvitsemme päteviä tekijöitä työelämään mutta työvoiman tarjonnan profiili on muuttunut. Työperäinen maahanmuutto on toki yksi ratkaisu, mutta voi kysyä, kun kehitys on Afrikkaa lukuun ottamatta suunnilleen samanlainen koko maailmassa, mistä erityisesti Suomeen löytyy riittävästi tulijoita. Ikärakenteen muutoksen myötä työikäisistä ihmisistä kilpaillaan globaalisti.

Maahanmuuttajia tarvitaan, mutta kilpailukyvyn ja kyvykkyyksien lähde ovat myös yrityksen kokeneet työntekijät. Usein yrityksen sisällä on huippuosaamista, jota voidaan hyödyntää entistä paremmin.

Kokemusta ja näkemystä

Konkarit tuntevat yrityksen asiat. Heidän ammattitaitonsa on vuosien kypsyttämä ja käytännössä koeteltu. Lisäksi he ovat jo nyt yrityksen palveluksessa.

Kokemus onnistumisista ja epäonnistumisista, yleinen elämännäkemys ja rauhallisuus ovat arvokkaita asioita nykyajan turbulentissa maailmassa. Konkareiden kanssa keskusteleminen ja heidän työnsä järjestäminen mahdollisimman motivoivaksi on kustannustehokas keino vahvistaa yrityksen osaamista.

Konkarit voivat jättää korvaamatonta taitotietoa yrityksen voimavaraksi ennen eläkkeelle siirtymistään. Joustavia osallistumisen ja esimerkiksi mentoroinnin mahdollisuuksia järjestämällä he ovat eläkeiän koitettuakin osa yrityksen vahvuuksia.

Kokeneisiin syväosaajiin tarttuminen on yrityksen tulevaisuusmuotoilun väkevä keino.

 

Ota yhteyttä, jutellaan lisää: varaa aika

Lue lisää: blogi