Kun vaakakuppiin asetetaan varhain eläkkeelle jääminen ja työskentely eläkeiässä, kumpaan suuntaan vaakasi kallistuu? Nextmilen Konkari 2020 -tutkimuksessa selvitettiin suhtautumista eläkkeelle jäämiseen.  Monet työelämän konkarit ovat todenneet olevansa halukkaita tekemään töitä myös eläkeaikana. Tahto työntekoon ei yksin riitä. Tarvitaan myös keinoja, jotka auttavat aktiivisia eläkeikäisiä sekä potentiaalisia työnantajia kohtaamaan.

Konkari2020 -tutkimuksessa kysyimme miltei 6 000 henkilöltä näkemyksiä omasta eläkkeelle siirtymisestä. Vastaajien ikähaarukka oli 20–80 ja vastaajista 62 % oli yli 54-vuotiaita. Vastauksissa mielipiteet jakautuivat tasaisesti niihin, jotka haluavat jäädä eläkkeelle ajoissa, sekä niihin, jotka haluavat työskennellä eläkeiässä ainakin jonkin verran tai mahdollisimman pitkään.

Perustelut valinnoille selkeitä

Niillä, jotka haluavat jäädä varhain eläkkeelle, korostui tutkimuksen vastauksissa perusteluina työn kuormittavuus, halu jäädä hyväkuntoisena eläkkeelle ja halu nauttia eläkepäivistä. Jos puoliso on jo eläkkeellä tai itsellä on terveysongelmia, lisää se halua jäädä ennen eläkeikää pois töistä.

Eläkeiässä työskentelyä vastaajat perustelivat taloudellisilla syillä, työn kiinnostavuudella ja työyhteisön merkityksellä sekä mielenvirkeyden ylläpitämisellä. Etenkin elämäänsä tyytyväisillä sekä yrittäjillä ja päällikkö- ja johtotehtävissä olevilla korostui aikomus jatkaa työntekoa pitempään. Uusien eläkeiässä tarjoutuvien työhaasteiden uskotaan tuovan sisältöä elämään.

Konkarit ja työnantajat yhdistykää!

Tutkimus osoittaa monien haluavan tarttua työhön myös eläkeaikana. Toisaalta myös yrityksillä saattaa olla osaamistarpeita, joita ei ole mahdollista tavallisen rekrytoinnin kautta täyttää. Nextmile.Work on kokeneiden konkarien ja kiinnostuneiden työnantajien kohtaamiseen suunniteltu palvelu. Palvelu on tällä hetkellä Beta-vaiheessa ja sitä kehitetään jatkuvasti eteenpäin. Palvelun avulla työnantajat voivat löytää kokeneita ammattilaisia avuksi liiketoiminnan kehittämiseen. Konkareille palvelu puolestaan tarjoaa tietoa eläkkeellä työskentelystä ja sen erilaisista mahdollisuuksista.

Nextmile.Work-palvelun kaltaisia työkaluja tarvitaan, jotta työnantajat ja konkarit voisivat kohdata toisensa vaivattomasti. Kun verkostojen luomiseen ja asiantuntijoiden etsimiseen ei kulu aikaa, voidaan keskittyä liiketoiminnan ja yhteistyömuotojen kehittämiseen.

Yhteistyö konkarien kanssa voi olla projektiluonteista tai pysyvämpää. Eläkkeelle jääneen toiveissa saattaa olla lyhyemmät työpäivät tai lyhennetty työviikko. Tärkeintä on, että asiantuntemus saadaan yritysten käyttöön niin, että toimintamalli sopii eläkkeelle jääneen konkarin elämäntilanteeseen.