Tuetaanko työntekijöitä suunnittelemaan tulevaisuuttaan? Loppuuko tuki siinä kohdassa, kun eläkeikä lähestyy? Suomalaisyrityksissä työntekijöitä kannustetaan kehittymään ja jakamaan osaamistaan kouluttamalla ja tarjoamalla uusia vastuutehtäviä. Työvuosien karttuessa kuitenkin tilanne saattaa muuttua. Työnantaja jättää työntekijän jäähdyttelemään, eikä juurikaan osoita kiinnostusta keski-iän ohittaneen jatkosuunnitelmiin.

Turun ammattikorkeakoulussa toteutettiin viime vuoden lopussa mielenkiintoinen senioritutkimus EPSI Rating Finlandin tukemana. Tutkimuksen kohderyhmään sisällytettiin eri ikäluokkia nuorista aikuisista eläkeläisiin. Kysymykset oli jaettu useaan eri teemaan, joista Nextmilen kannalta kiinnostavin osuus oli eläköitymiseen ja työnantajalta saatavaan tukeen liittyvät kysymykset.

Tutkimuksesta saatujen vastausten perusteella eläkkeelle siirtyviä työntekijöitä saatetaan muistaa läksiäislahjalla, mutta vastaajien mielestä työnantajan tarjoama tuki ennen eläkeikää on hyvin vähäistä. Mistä tämä voi johtua?

 

Kaikki eivät jäähdyttele

Olen itsekin huomannut, että monissa yrityksissä eläköityvien työntekijöiden huomiointi keskittyy kultakelloakselille. Vähennetään vastuutehtäviä ja oletetaan, että eläkkeelle siirtyvä haaveilee vain golfin peluusta Espanjassa. Kiitetään viimeisenä päivänä ja ojennetaan kiitoslahja uurastaneelle. Tosiasiassa tällainen tasapäistäminen on haitallista sekä yksilölle että yritykselle.

Työvuosien myötä kerääntynyt valtava kokemus tulisi saada hyödynnettyä, mikä on palkitsevaa kaikille osapuolille. Vastuullinen yritys ammentaa eläköityvien osaamisesta mahdollisimman paljon imemättä kuitenkaan työntekijää kuiviin. Kaikki eivät halua hidastaa tahtiaan, vaan joillakin voisi olla annettavaa vielä eläkkeelle siirtymisen jälkeen.

Työntekijästä saattaa näin tulla palveluntarjoaja, ja entisestä työnantajasta tulee asiakas.

Eläkkeelle jäävien sivuraiteelle jättäminen saattaa johtua pelosta, jossa oletetaan kevennetyllä työkuormalla olevien tekevän työnsä laiskasti tai ilman intohimoa. Pelkoon ei ole kuitenkaan aihetta. Jokainen työntekijä kaipaa arvostusta tekemästään työstä ja keräämästään osaamisesta. Tulevaisuuden tarkastelu auttaa myös hahmottamaan oman minän kehittymistä tulevina vuosina.

 

Lentääkö osaaminen roskiin?

Kyselyn tuloksista ilmeni, että jopa 33 % eläkeikää lähestyvistä työntekijöistä koki, ettei työnantaja tue mitenkään eläköitymisessä. Tämä kuvastaa suomalaista kulttuuria tänä päivänä sekä yrityksissä että yleisesti. Vanhat taidot ja osaaminen menettävät merkitystään, ja uusia tekijöitä ja teknologioita otetaan tilalle. Siihen tulisi saada muutos.

Tulevaisuuden menestyjäyritykset ottavat kaikista työntekijöistään parhaan hyödyn irti ja huolehtivat samalla työntekijöiden hyvinvoinnista sekä tukevat tulevaisuuden suunnittelussa.

Kaikki vanha ei jouda roskiin, vaan vuosikymmenien aikana kerätty osaaminen ja hiljainen tieto ovat yrityksille arvokasta pääomaa.

Miten sinä voisit kehittää yrityksessäsi työntekijöiden urapolkua ja elämänmittaista oppimista? Ota yhteyttä, ja tehdään suunnitelma: antti@nextmile.fi.

 

Liity mukaan Nextmile -yhteisöön. Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram niin saat tiedon tuoreeltaan uusimmista kirjoituksista ja uutisista.