On ollut lohdullista ja innostavaakin huomata, miten webinaarien pitämisessä voi kehittyä paremmaksi vastaamaan entistä tietoisemmin asiakkaiden eli yleisön tarpeisiin. Sillä sellainen kokemus jäi Nextmilen ja Mehiläinen työelämäpalveluiden Konkarijohtamisesta kilpailuetua – webinaarista.

Nextmilen perustaja ja toimitusjohtaja Antti Harjuoja nosti puheenvuorossaan esiin sen, miten konkareiden eli työuran loppuvaiheessa olevien asiantuntijoiden ja yrityskulttuurin tietoisempi johtaminen luo kilpailuetua, jossa kaikki voittavat. Yritys osoittaa arvostustaan työntekijöilleen paitsi antamalla konkareille aikaa ja tilaa pohtia erilaisia optioitaan lähestyvän eläkeiän ja sen jälkeisen ajan suhteen, mutta myös olemalla kiinnostunut heidän osaamisestaan ja tiedostaan yrityksen kulttuuriperintönä. On myös syytä huomioida, että etenkin aloilla, joissa osaajista on pulaa, aktiivisella ’viimeisen vitosen’ johtamisella saadaan työuria pidennettyä.

Digian HR Business Partner Liisa Onninen kuvasi jäntevässä esityksessään pohdintoja ja niiden pohjalta tehtyjä toimenpiteitä, joita Digiassa on otettu käyttöön. Yhtäältä Digian yhdenvertaisuusstrategia ja toisaalta toimialalla vallitseva krooninen osaajapula ovat omalta osaltaan auttaneet keskustelujen synnyssä ja toimivien ratkaisujen hakemisessa koskien yli sadan konkarin kohderyhmää. Erilaiset talon sisäiset kyselyt ovat tarkentaneet konkareiden tarpeita. Yhteistyö, ensin pilottina ja nyt jo vakiintuneena käytäntönä, Nextmilen kanssa on osoittautunut hedelmälliseksi vastaukseksi näihin tarpeisiin. Nextmile-palvelun pilotista mukana ollut konkari totesi sen olleen ”potku persauksiin” eläköitymissuunnittelun aloittamiselle. Ajan ja resurssien kohdistaminen konkareihin on osa Digian voittavaa strategiaa.

Mehiläisen työelämäpalveluiden työterveyspsykologi Eerikki Mäki määritteli aluksi hiljaisen tiedon alkuperäisen merkityksen: ”Tiedämme enemmän kuin osaamme kertoa.” Eli kyse on tiedosta, jota ei ole tallennettu eikä jaettu vaan elää kuin tietoisuuden alapuolella meissä elävinä kokemuksina, osaamisena ja oivalluksina. Tällaista tietoa ei tunnisteta eikä siksi useinkaan osata siirtää. Miten toisin voisikaan olla, jos yrityksen sisäisillä toimenpiteillä, erityisesti ajan ja tilan antamisella, osattaisiin kohottaa tietoisuuden tasoa niin, että tällaisen tiedon jakaminen olisi orgaaninen osa yrityksen toimintaa ja kulttuuria? Olisiko vanhan mestari-kisälli-perinteen ajanmukaistettu versio yksi vastaus tähän kysymykseen?

Näiden erinomaisten ja asiantuntevien puheenvuorojen myötä heräsi muutama ajatus.

Ennakointi eli asioihin tarttuminen hyvissä ajoin johtaa parempaan lopputulokseen. Mahdollisuuden tarjoaminen oman polun pohtimiseen koskien viimeisiä työvuosia madaltaa kynnystä ottaa asia puheeksi ja johtaa yhdessä parhaan lopputuloksen luomiseen työtekijän ja yrityksen kesken.

Entä hiljaisen tiedon siirtäminen – voisiko sen suhteen radikalisoitua? Joissakin yrityksissä on luovuttu vähintäänkin kankeaksi koetusta, vuosittaisesta kehityskeskustelusta, ja tehty niistä jatkuvia, luonnollisia keskusteluja. Toisissa yrityksissä on kehitelty perjantaista oppimisen hetkeä, jossa työntekijät saavat jakaa oivalluksiaan ja oppimisen hetkiään. Kuten tunnettua, tällainen jakaminen synnyttää lisää oivalluksia eli tietoisuuden heräämistä, mutta ennen kaikkea se luo hedelmällistä sienirihmastoa jakamisen kulttuurille.

Jos haluat katsoa tallenteet webinaarin puheenvuoroista: Klikkaa tästä

Nextmile – kaikkea hyvää viimeisiin työvuosiin – voi halutessasi olla apuna näiden voittavien käytänteiden kehittämisessä.