Kulunut vuosi on tuonut monia epävarmuustekijöitä työnantajien ja työntekijöiden arkeen. Monet yritykset ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa vallitsevaan tilanteeseen. YT-neuvotteluiden seurauksena myös moni työelämän konkari joutuu uuden äärelle. Joudunko jäämään eläkkeelle odotettua aiemmin?

Uusi Muutosturvaverkosto-palvelu on luotu yhteistyössä Smartumin kanssa kokoamaan työllistymistä edistäviä palveluja yhteen, kunkin irtisanotun oman henkilökohtaisen tilanteen ratkaisemiseen. Muutosturvaverkoston johtava ajatus on siirtää työnantajan taloudellinen tuki irtisanottavan työntekijän vapaavalintaiseen käyttöön. Tulevaisuuden ratkaisut halutaan tehdä itse, sillä jokaisen tilanne ja tarpeet ovat henkilökohtaisia ja siten ainutlaatuisia. Verkosto koostuu palveluntarjoajista, jotka ovat ammattilaisia palvelemaan ihmistä osaamisen kehittämisessä, uudelleen sijoittumisessa työmarkkinoille sekä oman jaksamisen edistämisessä.

Tämän yhteistyön myötä pääsemme tarjoamaan osaamistamme työelämän konkareille heidän  työuran murroshetkessä. Nextmile verkkovalmennuksemme tukee ja valmistaa uuteen elämänvaiheeseen siirtymistä epävarmassa tilanteessa. Moni eläkeikää lähestyvä ja YT-neuvotteluiden seurauksena irtisanottu kokee jäävänsä asian kanssa liian yksin. Vaikka työura alkaisi olemaan viimeisillä vuosilla, on tärkeää päästä arvioimaan omaa elämäntilannettaan kokonaisvaltaisesti, ettei tee liian hätäisiä koko loppuelämään vaikuttavia päätöksiä. Onko edelleen paloa työntekemiseen? Mitä mahdollisuuksia minulla on? Miltä eläkkeelle siirtyminen tuntuu, onko se mielekäs vaihtoehto? Voisiko nämä edellä mainitut tilanteet yhdistää? Eläkkeelle siirtyminen ei suinkaan ole viimeinen vaihe elämässä vaan voimme ajatella, että se on seuraava vaihe – nextmile, täynnä mahdollisuuksia!

Konkari2020–tutkimuksemme mukaan yli 90% on sitä mieltä, että yli 60-vuotiailla on hyödyllistä kokemusta ja osaamista – siis myös nuoret arvostavat konkareita työelämässä. Noin 40% on kiinnostunut tekemään töitä eläkeiässä. Ne, jotka haluavat työskennellä eläkeiässä perustelivat sitä mm. työn kiinnostavuudella, työyhteisön merkityksellä, mielenvirkeyden ylläpitämisellä ja taloudellisilla syillä. Työstä kiinnostuneita siis on!

Meillä on paljon ”poweria” tässä kohderyhmässä, emmehän anna sen valua hukkaan!

Hienoa päästä yhteistyössä tukemaan konkareita yllättävässä työelämänmurroksessa!