Arvostus on työpaikan toimivan vuorovaikutuksen ytimessä. Eläkeikää lähestyvän työntekijän kokemus siitä, että olen näkymätön eikä työtäni huomata, on aivan liian yleinen. Ihmiset kuihtuvat arvostuksen puutteesta; tunne syntyy suurista ja erityisesti pienistä asioista. Se rakentuu arkisessa vuorovaikutuksessa ilmeiden, eleiden ja sanojen kautta.

Työyhteisön käytännöt voivat työntää ihmistä eläkkeelle. Kehityskeskustelussa työn tavoitteiden sijaan aletaankin puhua eläkeiästä ja eläkkeelle siirtymisestä. Työntekijän vahvuuksia ei tunnisteta eikä työn muotoilulle nähdä tarvetta.  Esihenkilölle tämä on helppoa johtamista, koska hänen ei tarvitse paneutua – ehkäpä hyvinkin eri sukupolvea edustavan – konkarin erityisosaamiseen.

Työyhteisön toimintatavoissa on tunnistettavissa ilmiö: ”ylistämällä alistaminen”, konkaria saatetaan kehua yleisesti pitkällä työuralla, jolloin hänelle tulee tunne siitä, että joutaahan täältä jo pois. Työntekijää ei nähdä enää meille merkityksellisenä osaajana, vaan poislähtevänä kalustona, jonka tilalle voidaan hankkia uutta osaamista. Arvostus ei synny korulauseista vaan kokemuksesta olla erityinen ja merkityksellinen työntekijä iästä riippumatta.

Arvostuksen puute voi kummuta myös ihmisestä itsestään. Voimme menettää arvostuksen itseämme kohtaan. Muutumme näkymättömäksi itsellemme. Eläkkeen odottelu johtaa työssä leipiintymiseen jopa vuosia ennen eläkeikää. Emme halua nostaa esille työtehtävien muutostarpeita ja kehittymistoiveita, koska horisontissa siintää vapaus. Hoidamme rutiinilla pakolliset kuviot, kunnes eläkeikä tarjoaa kunniallisen reitin ulos työelämästä.

Arvostavaan johtamiseen ennen eläkeikää kannattaa panostaa monestakin eri syystä:

  1. Työvoimapulan vallitessa muutamankin kuukauden lykkäys eläkkeelle siirtymisessä vaikuttaa. Arvostettu osaaja on hyvä työntekijä.
  2. Hiljainen tieto pystytään tunnistamaan ja jakamaan työyhteisön sisällä.
  3. Konkari, joka on menettänyt oman arvostuksensa, ei eläkkeelläkään ehkä osaa johtaa omaa elämäänsä mielekkääseen suuntaan. Hän turhautuu ja väsyy, millä on vaikutusta myös tulevien vuosien hyvinvointiin ja terveydentilaan
  4. Konkari, joka ei ole kokenut arvostusta työpaikalla, on huono mainelähettiläs entiselle työpaikalleen.