Nextmile on sopinut yhteistyöstä valmennus-, työnohjaus- ja terapiapalveluita tarjoavan MindFacultyn kanssa.

 

Hyvä itsetuntemus on kuin majakka pimeässä ja sumussa. Se valaisee ja auttaa etenemään oikeaan suuntaan. Samalla se tukee motivaatiota ja varustaa yksilön vuorovaikutuksen haasteisiin. Itsetuntemus rakentuu vuorovaikutuksessa, jossa toinen ihminen on kuvastimena; kaksipuolinen kuvastin, josta minä näen itseni ja sinä näet itsesi. Se on oleellinen osa identiteettiä. Sitä voi myös kehittää läpi elämän. Miltä tuntuisi, jos peiliä ei olisi?

Ikäjohtamisen lähteille

Itsetuntemus, tunneäly, läsnäolo- ja tietoisuustaidot, yhteistyötaidot. Sanoja ja asioita, jotka yhdistetään sosiaalisiin taitoihin. Kun tähän lisätään vielä työmotivaatio ja työntekijän ikä, saavutaan ikäjohtamisen lähteille. Yritysmaailmassa termi tunnetaan, mutta sen arvo tai arvostuksen puute saattaa arjen aherruksessa jäädä huomaamatta. Työelämän alati muuttuvassa toimintaympäristössä ja kilpailuasetelmassa sosiaalisten taitojen ja psykologisen turvallisuuden tärkeys kuitenkin korostuvat jatkuvasti. Ne ovat sekä työnantajalle että työntekijälle suuri kilpailuvaltti.

Uusi kumppani

Nextmile sai valmennusjoukkoonsa hiljattain uudet valmentajat, kun yhteistyösopimus solmittiin MindFaculty Oy:n kanssa. MindFaculty on Ruusa ja Aku Hentilän perustama yritys, joka tuottaa valmennus-, työnohjaus- ja terapiapalveluita yksityis-, yritys- ja yhteisöasiakkaille. Ruusalla ja Akulla on laaja käytännön kokemus työelämästä terapeuttisten menetelmien lisäksi. MindFaculty toimii työnantajille tarjottavan Nextmile-ohjelman jälleenmyyjänä ja toteuttajana.

”Saamme ammattimme puolesta olla usein todistamassa sitä riemua ja iloa, mitä ”uuden vaihteen” löytyminen elämässä ihmiselle tarjoaa. Elämänilo ja palo kuuluu kaikille läpi elämän ja sen mahdollistamisessa haluamme ehdottomasti olla mukana. Nextmile-ohjelma tarjoaa yksilölle ainutlaatuisen polun kaikelle tälle.” – Ruusa Hentilä

Ikäystävällistä asennetta

Yhteistyön tavoitteena on paitsi lisätä ikäystävällistä asennetta työelämässä yleensä tehdä myös laajemmin tunnetuksi työntekijöiden henkisen hyvinvoinnin tärkeyttä asiantuntijaorganisaatioissa. Tämä onnistuu tarjoamalla useammalle henkilölle mahdollisuus samanaikaiseen valmennukseen. Tällöin pystytään hyödyntämään kaikki ryhmätyön edut etävalmennuksessakin. Valmennuksen sisällöstä osa voidaan räätälöidä myös osallistujan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Osapuolilla on käytettävissään alan tuoreimmat käytännöt ja tutkimustieto. Yhteistyötahot täydentävät hyvin toisiaan.

Hukkaputkiko?

Joitakin vuosia sitten työpaikalla kiersi putki-sanan innoittama runo, jossa elämä kuvattiin putki-ilmiönä ura- ja eläkeputkineen. Hupaisan runon elämä oli kuin ”hukkaputki”. Nyt kun eläkeputken poisto on noussut esille yleisessä keskustelussa laajemminkin, on hyvä pysähtyä miettimään oman työuran myöhempiä vaiheita jo hyvissä ajoin. Pelkän sattuman varaan ei kenenkään tarvitse jättäytyä. Oman henkisen hyvinvoinnin tukemiseen löytyy valmennusta ja työkaluja, joita yhteistyöosapuolet tarjoavat. Silloin tällöin kannattaa lähteä löytömatkalle ja tutustua omaan itseensä. Eteen voi tulla yllätyksiä.

Menestystä yhteistyölle!