Nuorten tukeminen työuran alkuun on saanut paljon ansaitsemaansa huomiota, mutta yhtä tärkeää on myös edistää kestävää työuraa konkarimetreille asti. Tässä muutama näkökulma siihen:

✔ Konkareiden pitkä (elämän)kokemus, perspektiivi ja laaja-alainen ammattitaito ovat elintärkeä resurssi suomalaiselle työelämälle ja erityisesti yllättävissä tilanteissa, joissa koulunpenkiltä saadut tuoreet opit eivät yksistään riitä ongelmaratkaisuun, on turvallista nojata konkareiden osaamiseen.

✔ Työyhteisö tarvitsee kehittyäkseen monenlaista ajattelun haastamista ja myös kokemuksen syvää rintaääntä tunnistamaan potentiaalisia uudistumiseen liittyviä riskejä. Konkarit eivät ole kehityksen jarruja ja muutosten vastustajia vaan päinvastoin usein auttavat myös muutostilanteiden kohtaamisessa ja haltuunotoissa.

✔ On myytti, etteivät konkarit pysy oppimisvauhdissa mukana. Oppimiskyky ei katoa iän mukana, kyse on ennemminkin siitä, miten oppimista halutaan mahdollistaa ja tukea yrityksissä ja miten paljon annetaan aikaa myös muiden töiden ohella uusien asioiden haltuunottoon.

✔ Parhaimmillaan konkarit ovat myös nuorille osa tärkeää sosiaalista tukea ja ammatti-identiteetin kehittymistä, esimerkin näyttäjiä ja opastajia työuralle. Tämä itsessään on myös huomiota ansaitseva arvo yhä kovenemassa maailmassa, missä nuorten pahoinvointi on lisääntynyt.

Tämän kirjoituksen Suvi on julkaissut alunperin LinkedInissä 25.4.2023