Yhä useampi eläkeläinen haluaa tehdä töitä, vaikka ei olisi pakko. Tätä samaa pohdintaa tekee kokemuksemme mukaan moni vielä työelämässä oleva työntekijä, jonka eläkeaika häämöttää muutaman vuoden päässä. Mikä sitten on mahdollista ja mikä ei? Mitä muut ovat tehneet vastaavassa tilanteessa?

Tässä linkki mielenkiintoiseen Helsingin Sanomien artikkeliin eläkeläisistä, jotka tekevät töitä. Aitoja tarinoita aidoista ihmisistä: 

Artikkelista on lainattu alla oleva kiteytys siitä, miten eläkeläinen voi tehdä töitä.

 

Näin eläkeläinen voi tehdä töitä

Vanhuuseläke

 • Vanhuuseläkkeellä oleva voi käydä rajoituksetta töissä ja nostaa rinnalla eläkettä.
 • Eläkkeellä tehdystä työstä karttuu lisäeläkettä 1,5 prosenttia 68 vuoden ikään asti ennen vuotta 1958 syntyneillä. Vuosina 1958–1961 syntyneillä eläkettä karttuu 69 vuoteen saakka ja sitä nuoremmilla 70 vuoteen asti.
 • Vanhuuseläkkeellä aloitetusta työstä kertyneen uuden eläkkeen voi hakea, kun edellä mainitut iät ovat tulleet täyteen.

Osittainen vanhuuseläke

 • Osittainen vanhuuseläke tuli voimaan tämän vuoden alussa. Tämän eläkkeen voi ottaa jo 61-vuotiaana, mutta silloin sen määrää vähennetään varhennusvähennysprosentilla jokaista vanhuuseläkeiän alittavaa kuukautta kohden.
 • Osittaisella vanhuuseläkkeellä voi työskennellä rajoituksitta tai lopettaa työnteon kokonaan.
 • Työnteosta karttuu uutta eläkettä 1,7 prosenttia 63 vuoden ikään asti ja sen jälkeen vanhuuseläkkeen mukaiset 1,5 prosenttia. Osittaisen vanhuuseläkkeen aikana karttuneen eläkkeen saa sitten, kun siirtyy normaalisti täydelle vanhuuseläkkeelle, jos työ on päättynyt.

Osa-aikaeläke

 • Tämä eläke poistui osittaisen vanhuuseläkkeen tullessa vuodenvaihteessa voimaan. Jotkut ihmiset voivat saada osa-aikaeläkettä kuitenkin vielä joitakin vuosia. Tälle eläkkeelle on pitänyt siirtyä viimeistään tämän vuoden alussa.
 • Työskentelylle on rajoituksia. Työstä karttuu 63 ikävuoteen saakka uutta eläkettä 1,7 prosenttia. Sen saa, kun hakee vanhuuseläkettä.

Alennettu eläkeikä

 • Esimerkiksi julkisen sektorin työpaikoissa on vielä olemassa alennettuja eläkeikiä. Jos siirtyy vanhuuseläkkeelle tällaisessa alennetussa vanhuuseläkeiässä, eläkkeen rinnalla tehtävästä työstä karttuu eläkettä kuten normaali-iässä vanhuuseläkkeelle jäävällä.

Yksilölliset itse säästetyt eläkkeet

 • Eläkkeelle voi jäädä varhennetusti myös silloin, jos on maksanut yksityistä työeläkettä. Tällaisen varhennetun eläkkeen rinnalla tehtävälle ansiotyölle ei tiettävästi ole rajoituksia.
 • Lakisääteistä eläkettä karttuu 1,7 prosenttia 53–62-vuotiaana, sen jälkeen 1,5 prosenttia.

Työkyvyttömyyseläke (täysi tai osaeläke)

 • Ansiotyölle on rajoituksia. Jos työkyvyttömyyseläkkeellä ansaitsee yli 60 prosenttia aikaisemmasta ansiotasostaan, eläke jää lepäämään enintään kahdeksi vuodeksi.
 • Eläkettä karttuu eläke- ja lepäämisaikana 1,5 prosenttia. Sen voi hakea vanhuuseläkeiässä, jos työ on loppunut.