Työuran viimeiset vuodet ovat tärkeitä niin työntekijöille kuin heidän esimiehilleen. Työntekijät valmistautuvat eläkkeelle ja esimiehet joutuvat miettimään, kuinka täyttää tyhjä paikka, jonka he jättävät. Tästä huolimatta, oikeanlaisella johtamisella voidaan saada aikaan positiivisia tuloksia niin työntekijöille kuin yrityksellekin.

Ensinnäkin, työuran viimeisten vuosien johtamisessa on tärkeää olla avoin ja rehellinen keskusteluissa työntekijöiden kanssa. Heidän odotuksiaan ja huolenaiheitaan on kuunneltava ja heidän tarpeitaan on huomioitava. Työntekijöille on tarjottava mahdollisuus keskustella eläkkeelle siirtymisestä ja siitä, miten he voivat valmistautua siihen.

Toiseksi, on tärkeää luoda suunnitelma siitä, kuinka työntekijän rooli voidaan täyttää hänen jättäessään yrityksen. Tämä auttaa välttämään katkoksia toiminnassa ja varmistaa, että yrityksellä on tarvittavat resurssit jatkaakseen toimintaansa.

Kolmanneksi, työuran viimeisten vuosien johtamisessa on tärkeää kannustaa ja palkita työntekijöitä heidän pitkäaikaisesta panoksestaan yritykselle. Heidän kokemuksensa ja tietonsa ovat arvokkaita ja niiden siirtäminen muille työntekijöille on tärkeää yrityksen jatkuvuuden kannalta.

Lopuksi, työuran viimeiset vuodet ovat tärkeitä niin työntekijöille kuin yritykselle. Oikeanlaisella johtamisella voidaan saada aikaan positiivisia tuloksia ja varmistaa, että kaikki osapuolet ovat valmiita siirtymään seuraavaan vaiheeseen. On tärkeää olla avoin ja rehellinen, luoda suunnitelmia, kannustaa ja palkita työntekijöitä sekä varmistaa että yrityksellä on tarvittavat resurssit jatkaa toimintaansa

Mikäli aihe on ajankohtainen, tervetuloa mukaan ’Konkarikulttuurista kilpailuetua’ -webinaariin tiistaina 7.2. klo 9 alkaen: LUE LISÄÄ