Puhelimen päässä on Aquaflow-nimisen yrityksen toimitusjohtaja Seppo Wallinmaa ja talousjohtaja Päivi Poutanen. Haastattelen heitä Nextmile-palveluun liittyen. Aquaflow Oy:n työntekijöistä osa on siirtymässä eläkkeelle ja heidän mukanaan yritys on menettämässä merkittävää osaamispääomaa. Yritys kokeilee Nextmile-palvelua kuluvana vuonna osana yrityksen henkilökunnan työkykyä ja työterveyttä edistävää toimintaa.

Aquaflow Oy toimii ympäristöalalla ja toimittaa veden, jäteveden ja lietteen käsittelyyn liittyviä laitteita ja palveluita. Wallinmaa ja Poutanen ovat puhelun aikaan yrityksen pääkonttorissa Savonlinnassa. Osa yrityksen 38:sta työntekijästä työskentelee Helsingin ja Naantalin toimipisteillä.

Ymmärrän nopeasti haastattelun aikana, että Poutanen ja Wallinmaa arvostavat suuresti yrityksen henkilökuntaa. Toimitusjohtaja mainitsee kuinka Aquaflow Oy:n työntekijät ovat yrityksen arvokkain pääoma. Talousjohtaja Poutanen viittaa esimerkkinä erääseen työntekijään, joka on ollut 43 vuotta talossa ja on jäämässä muutaman vuoden päästä eläkkeelle.

Hänellä on suunnaton määrä osaamista ja hänen korvaaminen uudella työntekijällä tulee olemaan todella vaikeaa, Poutanen sanoo.

Seppo Wallinmaan mukaan työntekijöiden arvostus on esillä rekrytointivaiheesta lähtien. Aquaflow Oy pyrkii pitkiin työsuhteisiin henkilöstönsä kohdalla.

Etsimme lähtökohtaisesti pitkäkestoisia työsuhteita ja koemme epäonnistumista, kun joku tahtoo vaihtaa työpaikkaa. Rekrytoinnit ovat meille pitkäaikaisia investointeja ja työntekijän eläkkeelle siirtyminenkin on suuri menetys, Wallinmaa toteaa.

Työurien pidentäminen ja joustavat ratkaisut

Puhelun aikana keskustelemme muutaman maan erilaisista eläkemalleista. Wallinmaa kertoo pitävänsä erityisesti Tanskan eläkemallista, jossa eläkeiän yläikärajaa ei ole määritelty Suomen tapaan. Toimitusjohtajan kokemuksen mukaan joustavat työratkaisut toimivat Tanskassa erinomaisesti. Erilaiset työratkaisut mahdollistavat sen, että moni seniorityöntekijä jatkaa työn tekemistä vielä 70-vuotiaana.

Kysyn mielenkiinnosta, että onko tahto työntekijöiden työuran pidentämiseen lausuttu julki myös Aquaflown henkilökunnan keskuudessa. Wallinmaa mainitsee, että hän on pyrkinyt viestimään tahtonsa työsuhteen jatkumiseen mm. Nextmile-palvelun kokeiluun osallistuvan työntekijän kohdalla. Yrityksessä ollaan valmiita myös joustaviin ratkaisuihin, joilla eläkeajan murrosvaiheessa päästään sekä työntekijää, että työnantajaa tyydyttävään ratkaisuun. Toimitusjohtaja mainitsee myös tahtonsa keskustella hyvissä ajoin eläkkeelle siirtymisen murrosvaihetta koskien.

Joskus asiat ovat edenneet niin, että työntekijä on hakenut eläkepäätöstä ja vasta päätöksen saatuaan ilmaissut työnantajalle eläkkeelle jäämisestä. Tällaisessa tilanteessa meillä on ollut vain muutama kuukausi aikaa sopeutua tilanteeseen. Keskustelisin mielelläni joustavasta työnteon jatkamisesta, ennen kuin eläkkeelle siirtyvä henkilö tekee esimerkiksi suuria elämänvalintoja eläkeajan suhteen.

Ei-dokumentoidun kokemuksen pysyminen organisaatiossa

Aquaflow Oy:n työntekijöillä on paljon kokemusperäistä tietoa mm. laitteiden asennuksesta, huollosta ja asiakassuhteiden hoitamisesta. Kokemusperäinen tietämys ei välttämättä siirry asiakirjoihin, vaan jää henkilöstön pariin hiljaisena tietona.

Kysyn Wallinmaalta ja Poutaselta millä tavalla yrityksessä on pyritty siirtämään seniorityöntekijöiden tietämystä toisille työntekijöille. He vastaavat yhteistuumin, että mitään systemaattista suunnitelmaa ei ole tehty, mutta monet toimintatavat edesauttavat kokemusperäisen tiedon pysymistä organisaatiossa.

Meillä on oppisopimuskoulutuksessa työntekijöitä, jotka oppivat kokeneen työparin kanssa talon tapoja ja huoltotöiden tekemistä. Projektitehtäviin ja ulkomaan matkoille ei tarvitse lähteä yksin, vaan ne tehdään kokeneen työparin kanssa. Sellaista oppimestari – oppipoika hommaa on paljon, toimitusjohtaja toteaa.

Ikäjohtamista ja Tyky-toimintaa

Puolituntisen haastattelun loppupuolella päätän kysyä vielä ympäristöalalla toimivan yrityksen henkilöstöstrategiasta: Onko strategiaa ylipäätään olemassa ja millä tavalla eläkkeelle siirtyminen on huomioitu suunnittelussa?

Talousjohtaja Poutanen mainitsee, että henkilöstöstrategia on olemassa ja eri elämänvaiheissa olevaa henkilöstöä pyritään tukemaan mm. ikäjohtamisen kautta. Erityistä kiitosta Poutanen antaa eläkevakuutusyhtiö Varmalle, jonka palvelut ovat olleet henkilöstöstrategiaa pohdittaessa suureksi avuksi.

Henkilöstöjohtamiseen liittyen Poutanen mainitsee myös kerran vuodessa järjestettävän Tyky-päivän. Päivän aikana yrityksen työntekijät kohtaavat toisensa keskustelujen ja ryhmätöiden äärellä. Näissä hetkissä työntekijät vaihtavat ajatuksia mm. vastuusta, työilmapiiritutkimuksessa havaituista kehittämiskohteista ja muista merkittävistä asioista.

Eläkkeelle siirtymisen huomioimiseen Poutanen viittaa esimerkin kautta. Hän kertoo auttaneensa erästä työntekijää eläkkeelle siirtymisessä tiedon keräämisen ja yhteisten keskusteluhetkien muodossa.

Eräs työntekijämme jäi taannoin eläkkeelle ja tahdoin auttaa häntä asiaan liittyvissä kysymyksissä. Keskustelimme ja kaivoin tietoa esille uuteen elämänvaiheeseen liittyen. Toivon, että Nextmile – palvelun avulla työntekijämme saavat jatkossa laaja-alaisesti tietoa ja tukea tähän elämänvaiheeseen.

 

Jos Sinua pohdituttaa eläköitymiseen liittyvät haasteet, olethan yhteydessä Anttiin: antti@nextmile.fi / 050-5714011.

Liity mukaan Nextmile -yhteisöön. Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram niin saat tiedon tuoreeltaan uutisista ja mm. Eeron uusimmista kirjoituksista. 

 

Mistä aiheista haluaisit lukea seuraavaksi?