Moni työelämässä oleva on kiinnostunut jatkamaan työntekoa eläkkeellä joustavasti, terveys ja palautuminen huomioiden. Tahtoa on olla hyödyksi ja saada mielekästä sisältöä arkeen, selviää toteuttamastamme tuoreesta Konkari 2020 -tutkimuksesta.

Noin 40 prosenttia on kiinnostunut tekemään töitä eläkeiässä, selviää Konkari 2020 -tutkimuksesta, jossa selvitettiin eri ikäisten suhtautumista yli 60-vuotiaisiin työntekijöihin ja ajatuksia työnteosta eläkeiässä. Tutkimukseen osallistui 5.945 vastaajaa.

Ne, jotka haluavat työskennellä eläkeiässä tai mahdollisimman pitkään perustelivat valintaansa etenkin taloudellisilla syillä, työn kiinnostavuudella ja työyhteisön merkityksellä sekä mielenvirkeyden ylläpitämisellä. Mietittäessä työntekoa eläkeiässä tärkeimpänä kaikki vastaajat pitivät joustavia työaikoja. Vaikka taloudelliset syyt työnteon jatkamiseen ovatkin monelle tärkeitä, palkan ohi menee tärkeydessä myös esimerkiksi hyvä johtaminen, arvostus työyhteisössä ja työterveyshuolto.

Mehiläisellä on yli 3500 työntekijää jotka kuuluvat tutkimuksen kohdejoukkoon. Meille oli itsestään selvää että lähdemme tutkimukseen mukaan. Konkarit ovat meille aivan keskeinen voimavara lähes kaikissa tehtävissä, terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tehtävistä hallintoon, kertoo Mehiläisen henkilöstöjohtaja Tatu Tulokas.

Osa 60+ vuotiaista vastaajistakaan ei vielä osannut ottaa kantaa työnteon jatkamiseen eläkeiässä. Toisaalta 40 prosenttia vastaajista ilmoitti haluavansa jäädä mahdollisimman varhain eläkkeelle, jos vain taloudellinen tilanne sen sallii. Heillä korostui perusteluissa työn kuormittavuus, halu jäädä hyväkuntoisena eläkkeelle nauttimaan eläkepäivistä. Jos puoliso on jo eläkkeellä tai itsellä on terveysongelmia, lisää se halua jäädä mahdollisimman pian pois työelämästä.

Olisi tärkeää, että niille, jotka haluavat tehdä töitä, löytyisi siihen mahdollisuuksia. Työnantajien tulisi panostaa työn muokkaukseen niin, että eri tilanteissa olevat ihmiset voisivat työskennellä. Toisaalta jokaisen olisi hyvä pohtia jo riittävän ajoissa eläkeajan toimeentuloaan, sanoo LähiTapiolan asiantuntija Eija Prosi-Suuperko.

Konkarien arvostaminen työyhteisöissä

95 prosenttia vastaajista kokee, että yli 60-vuotiailla on hyödyllistä kokemusta ja osaamista ja noin 80 prosenttia ajattelee, että konkarit voivat neuvoa ja opastaa muita. Eroakin eri ikäryhmien mielipiteissä löytyi: 76 prosenttia yli 54-vuotiaista vastaajista on sitä mieltä, että konkaritekijät ymmärtävät hyvin asiakkaiden ja sidosryhmien näkökulmaa, kun alle 55-vuotiasta vastaajista samoin ajattelee vain noin 50 prosenttia. Toisaalta alle 55-vuotiaistakin vain noin 10 prosenttia ajattelee konkarien hidastavan työn etenemistä tai ettei heillä ole tänä päivänä vaadittavaa osaamista.

Monimuotoisuus on työyhteisön rikkaus. Kun kohtaamme jokaisen työntekijän yksilönä omista lähtökohdistaan, luomme työyhteisön, jossa jokaisen on hyvä olla. Erilaiset tarpeet on tärkeää kuulla, mutta työntekijöitä ei tule niputtaa samaan massaan iän perusteella, henkilöstöjohtaja Merja Ranta-aho Elisalta kertoo.

Työtyytyväisyys kasvaa iän myötä

Työhön liittyvistä asioista tyytyväisimpiä eri ikäryhmät ovat itsensä tarpeelliseksi kokemiseen, työkavereihin ja ilmapiiriin työpaikalla, yhteiskunnallisen velvollisuuden tekemiseen ja työpaikan pysyvyyteen. Yli 54-vuotiailla korostuu myös tyytyväisyys työn merkityksellisyyteen ja joustaviin työaikoihin. He ovatkin pääsääntöisesti nuorempia tyytyväisempiä useisiin työhön liittyviin asioihin, kertoo tutkimuksen toteutuksesta vastannut Virpi Takala Nextmilelta.

Tukea konkareille

Tutkimuksessa kysyttiin myös, haluavatko eläkeikää lähestyvät tukea eläkeiän työntekoon liittyen. Tietoa toivotaan etenkin taloudellisista asioista eli verotuksesta ja palkan vaikutuksesta eläkkeeseen, työmahdollisuuksista ja työpaikoista sekä yleisiä käytännön ohjeita eläkeikään liittyen.

Eläkeajan lähestyessä muutoksen tuki on yhtä tärkeää kuin missä tahansa isommassa muutoksessa joko organisaatiossa tai henkilökohtaisessa elämässä. Muutoksen tuettu käsittely ja siihen liittyvien epävarmuustekijöiden käsittely vapauttaa henkiset voimavarat arkeen, mistä hyötyy sekä työnantaja että konkari itse. Tässä esimiehen rooli on aivan oleellinen. Tärkeää onkin, että konkareille ja myös esimiehille on tänä päivänä saatavilla tukea ulkopuolelta, sanoo Nextmilen Antti Harjuoja.

 

 

Konkari 2020 -tutkimuksen toteutti Nextmile Corefiner Oy:n nettipaneelin kautta, jossa oli 1.530 vastaajaa.Yhteensä vastaajia tutkimuksessa oli 5.945. Tutkimuksen toteuttamiseen osallistuivat myös Elisa, Mehiläinen, LähiTapiola, Ramboll, Sarastia Rekry ja S-ryhmä.

Lisätietoja Konkari2020-tutkimuksesta: antti.harjuoja@nextmile.fi tai virpi.takala@nextmile.fi