Kuluvana syksynä Nextmile on aloittanut yhteistyön Takuusäätiön kanssa. Takuusäätiö on koonnut talousteemaisen koulutusmoduulin Nextmilen verkkovalmennukseen. Takuusäätiö on arjen raha-asioihin ja ihmisten talousneuvontaan keskittynyt toimija, jonka palveluiden ja kehittämishankkeiden avulla autetaan ihmisiä erilaisissa rahankäyttöön liittyvissä asioissa.

Takuusäätiön Minna Markkanen näkee talousvalmennuksen erityisen hyödyllisenä niille, jotka eivät vielä ole tehneet valmisteluja eläkkeelle siirtymisen varalle.

– Eläkkeelle jääminen on iso muutos, joka vaikuttaa myös taloudelliseen elämäntilanteeseen. Tulotason putoaminen, ajankäytön muuttuminen sekä muutokset terveydentilassa ja parisuhteessa saattavat kaikki osaltaan heilauttaa talouden tasapainoa, Markkanen luettelee.

Taloussuunnittelua käytännönläheisesti

Takuusäätiön tarjoama talousvalmennus herättelee valmistautumaan eläkkeelle jäämiseen ja ennen kaikkea varautumaan tulevaisuuteen myös rahallisesti.

– Valmennus jakautuu viiteen osa-alueeseen. Alussa perehdytään eläkekertymään ja pohditaan sen riittävyyttä tulo- ja menoarvion kautta. Lisäksi arvioidaan asumiseen liittyviä muutostarpeita. Valmennuksen avulla kannustetaan kohti tavoitteellista säästämistä ja hallittua rahankäyttöä. Keskiössä on ennen kaikkea alkuun pääseminen ja halu muutokseen, Markkanen kuvailee.

Valmennuksesta on tehty mahdollisimman käytännönläheinen ja toiminnallinen, jotta ajatuksista päästäisiin siirtymään toiminnan tasolle saakka. Ohjatut tehtävät liittyvät omaan talouden arviointiin ja suunnitteluun.

–  Useimmiten vaikeinta on aloittaminen. Valmennuksessa pyrimme antamaan sysäyksen ajattelutavan muutokselle, Markkanen lisää.

Raha-asioista voi puhua

Elämäntavat ovat viime vuosikymmenien aikana muuttuneet. Kuluttaminen on arkipäiväistynyt. Nykyisin on normaalia, että velkaa otetaan myös vanhemmalla iällä. Maksuhäiriöt eivät ole ainoastaan nuorten ongelma.

– Talousasiat ovat yhä monelle tabu. Ongelmista ei haluta puhua, ja vaikeuksien kasvaessa ikäihmiset jäävät helposti yksin selviämään raha-asioidensa kanssa. Lisäksi taloushuolet kuormittavat terveyttä, mikä aiheuttaa lisähuolta elämään. Siksi on tärkeää katsoa omaan tulevaisuuteen, jotta ehtii tehdä valmisteluja eläkeaikaa varten. Raha-asioista pitää voida puhua avoimesti, Markkanen pohtii.

Yhteistyöllä monipuolinen valmennuskokonaisuus

Nextmilen Antti Harjuoja näkee yhteistyön Takuusäätiön kanssa erittäin hyödyllisenä.

– Eläkkeelle jäämisestä seuraa monia asioita. Se voi olla voimavara ja positiivinen muutos, mutta se vaatii ennakointia ja suunnittelua. Takuusäätiön tarjoama valmennusosio tulee tarpeeseen, sillä talousasiat mietityttävät monia, Harjuoja toteaa.

Nextmilen verkkovalmennukset eläkkeelle siirtyville pitävät sisällään henkistä valmennusta. Valmennusaiheet keskittyvät tunteisiin, omaan arvoon ja merkityksellisyyteen. Yhteistyökumppaneita valmentajiksi etsitään jatkuvasti myös muilta osa-alueilta kuten terveyden ja hyvinvoinnin alueelta sekä yrittäjyydestä.

– Yhteistyö on tärkeää, kun rakennamme palveluja työelämän konkareille. Näin saadaan tarjottua yhdestä osoitteesta laajempaa asiantuntijuutta. Monet liitot, järjestöt ja yritykset ovat ymmärtäneet kokeneiden työntekijöiden arvon ja haluavat osaltaan olla rakentamassa onnistunutta polkua eläkkeelle jäämiseen. Valmennukset nähdään hyödyllisenä apuna tässä tehtävässä, Harjuoja muistuttaa.