Kehitysryhmä kutsui kymmeniä innokkaita haastateltavia Innovation House Finlandin tiloihin syyskuun 12. ja 13. päivä. Näiden kahden arvokkaan päivän aikana saimme jälleen lisää uusia ajatuksia ja vahvistusta sille, että Nextmile on jotakin sellaista, joka kannattaa toteuttaa.

Kiitämme suuresti kaikkia, jotka ovat tähän mennessä osallistuneet haastatteluihin, sekä antaneet aikaansa meidän käyttöömme.

Ensimmäinen version Nextmile-konseptista tullaan näkemään alkuvuoden 2018 aikana.