Konkari 2020 -tutkimus

Tutkimuksemme selvitti työelämässä olevien näkemyksiä ja toiveita työssäkäyntiä kohtaan 55+ vuotiaana ennen eläkeikää ja eläkkeelle jäännin jälkeen.

Tutkimuksessa selvitettiin myös esimiesten suhtautumista eläkeikää lähestyvien työntekoon ja rooliin työyhteisön jäsenenä sekä nuorempien työntekijöiden asenteita ja odotuksia suhteessa vanhempiin kollegoihin.

Tutkimukseen osallistui 5.945 20-80 vuotiasta vastaajaa, joista 62 prosenttia oli yli 54-vuotiaita.

 

#Konkari2020 #Nextmile

Katso alla olevasta videosta, millaista keskustelua tutkimuksen tulokset herättivät MTV Uutisaamussa.

”Yli 60 –vuotiaiden arvostaminen näkyy etenkin kokemuksen ja osaamisen kunnioittamisena ja neuvojen kysymisenä. Tärkeänä arvostuksen osoituksena pidetään myös joustojen tarjoamista. Toisaalta monet vastasivat, että työntekijöitä arvostetaan osaamisen ja ammattitaidon perusteella eikä iällä ole merkitystä. Arvostuksen puuttuminen puolestaan ilmenee tutkimuksen mukaan kollegojen ja esimiehen käytöksessä, työmahdollisuuksien vähenemisenä sekä siinä, että kehittymiseen ja jaksamiseen ei panosteta.” -Virpi Takala

OLETKO KIINNOSTUNUT TUTKIMUKSEN LÖYDÖKSISTÄ?

Esittelemme tutkimuksen löydöksiä yritysten päättäjille. Mikäli olet kiinnostunut ole yhteydessä:
Antti Harjuoja: antti.harjuoja@nextmile.fi
Virpi Takala: virpi.takala@nextmile.fi

TOIVEET

Miten työrooli ja -tehtävät vastaavat konkareiden työuran loppuvaiheessa olevien tarpeisiin ja toiveisiin paremmin?

ODOTUKSET

Mitkä ovat konkareiden odotukset eläkeaikaa ja mahdollista eläkkeellä työskentelyä kohtaan?

ASENTEET

Miten esimiehet ja nuoremmat työntekijät asennoituvat ja suhtautuvat konkareihin?
Konkari 2020 -tutkimuksessa mukana mm.

Suomessa väestö ikääntyy ja huoltosuhde heikkenee. Hallitus kamppailee työllisyysasteen kanssa.

Eläkeikäisten työnteko on Suomessa lisääntynyt, mutta yhä vähäistä verrattuna esim. Ruotsiin.

Ikääntyvien työnteosta hyötyvät he itse (kokonaisvaltainen terveys) ja yhteiskunta.

Lykkyä työkykyyn

Lykkyä työkykyyn

Jokainen työntekijä tuntee ikääntymisen merkit nahoissaan. Muutokset eivät aina näy päällepäin. Ne tulevat pikkuhiljaa hiipien. Yhtäkkiä huomaat, ettet jaksakaan kuin ennen.  Monen mielestä työkyvyn...

lue lisää
Työmotivaatiota etsimässä

Työmotivaatiota etsimässä

Esimiehen ja alaisen molemminpuolinen aito ja luottamuksellinen suhde on kullanarvoinen asia työelämässä. Erityisen painon se saa, kun alaisena on konkari. Tervettä ammattiylpeyttä kannattaa...

lue lisää