Konkari 2020 -tutkimus

Tutkimuksemme selvitti työelämässä olevien näkemyksiä ja toiveita työssäkäyntiä kohtaan 55+ vuotiaana ennen eläkeikää ja eläkkeelle jäännin jälkeen.

Tutkimuksessa selvitettiin myös esimiesten suhtautumista eläkeikää lähestyvien työntekoon ja rooliin työyhteisön jäsenenä sekä nuorempien työntekijöiden asenteita ja odotuksia suhteessa vanhempiin kollegoihin.

Tutkimukseen osallistui 5.945 20-80 vuotiasta vastaajaa, joista 62 prosenttia oli yli 54-vuotiaita.

 

#Konkari2020 #Nextmile

Katso alla olevasta videosta, millaista keskustelua tutkimuksen tulokset herättivät MTV Uutisaamussa ja miten asiaa käsiteltiin MTV:n iltauutisissa.

”Yli 60 –vuotiaiden arvostaminen näkyy etenkin kokemuksen ja osaamisen kunnioittamisena ja neuvojen kysymisenä. Tärkeänä arvostuksen osoituksena pidetään myös joustojen tarjoamista. Toisaalta monet vastasivat, että työntekijöitä arvostetaan osaamisen ja ammattitaidon perusteella eikä iällä ole merkitystä. Arvostuksen puuttuminen puolestaan ilmenee tutkimuksen mukaan kollegojen ja esimiehen käytöksessä, työmahdollisuuksien vähenemisenä sekä siinä, että kehittymiseen ja jaksamiseen ei panosteta.” -Virpi Takala

OLETKO KIINNOSTUNUT TUTKIMUKSEN LÖYDÖKSISTÄ?

Mikäli olet kiinnostunut saamaan yhteenvedon tutkimuksesta, lataa se tästä 👇🏻

Lataa tutkimus

Tai ole yhteydessä: Antti Harjuoja: antti@nextmile.fi & 050 571 4011.

TOIVEET

Miten työrooli ja -tehtävät vastaavat konkareiden työuran loppuvaiheessa olevien tarpeisiin ja toiveisiin paremmin?

ODOTUKSET

Mitkä ovat konkareiden odotukset eläkeaikaa ja mahdollista eläkkeellä työskentelyä kohtaan?

ASENTEET

Miten esimiehet ja nuoremmat työntekijät asennoituvat ja suhtautuvat konkareihin?
Konkari 2020 -tutkimuksessa mukana mm.

Suomessa väestö ikääntyy ja huoltosuhde heikkenee. Hallitus kamppailee työllisyysasteen kanssa.

Eläkeikäisten työnteko on Suomessa lisääntynyt, mutta yhä vähäistä verrattuna esim. Ruotsiin.

Ikääntyvien työnteosta hyötyvät he itse (kokonaisvaltainen terveys) ja yhteiskunta.