Arvoista puhuminen voi yhtä hyvin palvella tarvetta kertoa elämän suurimmista ja syvällisistä merkityksistä kuin tavasta kielellistää se, mitä elämässä pitää tärkeänä, mutta tekojen tasolla välttelee.

Jälkimmäisestä syystä johtuen arvoista puhuminen on kokenut inflaation. Arvot on työnnetty kiellettyjen sanojen listalle, koska ihmisten kokemukset arvopuheesta ei kosketa henkilökohtaisesti. Syy ei ole arvoissa, vaan tarinan synnyttämissä merkityksissä. Jos arvoja käytetään korulauseina organisaation juhlapuheissa, mutta kaikki paikalla olevat tietävät, että arvot eivät toteudu käytännössä, nousee eittämättä arvopuheesta kananlihareaktio.

On kuitenkin ihmisiä, jotka ovat päättäneet omistautua arvoilleen. He ymmärtävät, että jokaista arjen valintaa voi peilata itselle tärkeimpiin asioihin. Arvot toimivat heille vastauksena kysymykseen: ”millaista on minulle hyvä elämä?

 

Merkitykselliset tavoitteet ovat arvolähtöisiä.

Kun tietää ensin sen, mitä hyvä elämä (arvot) tarkoittaa, on helpompi tehdä hyvän elämän suuntaisia valintoja. Arvot toimivatkin ikään kuin ilmansuuntana, jota kohti suunnistaa omassa elämässään. Kun suunta on selvillä, on helpompi asettaa hyvinvointia edistäviä konkreettisia tavoitteita. Tavoitteet näkyvät käytännön tasolla tekoina ja tapoina. Kun ajatellaan hierarkiaa: arvot – tavoitteet – tavat – teot, niin voidaan huomata, että arvot ovat toimintaa ohjaavia henkilökohtaisia periaatteita.

Yksittäinen teko on näin ollen arvojen perusyksikkö. Ilman tekoa ei todellisuudessa ole arvoja. Ei ole mahdollista, että arvostaa jotakin periaatteessa, mutta ei käytännössä.

” Ei ole mahdollista, että arvostaa jotakin periaatteessa, mutta ei käytännössä. ”

Yksi arvojen mukaisiin tekoihin liittyvistä harhakäsityksistä on se, että arvojen mukainen elämä olisi yhtä glooriaa. Arvojen mukainen elämä ei ensinkään ole aina helppoa, saati tunnu aina miellyttävältä. Monet arvoihin liittyvät valinnat ovat vaikeita, koska taipumuksemme täyttää ulkopuolisia odotuksia ja päästä helpolla, ohjaavat valintojamme tiedostamattamme.  Lisäksi arvoihin liittyvät valinnat voivat aktivoida meissä epämiellyttäviä tunteita, kuten pelkoa, häpeää, onnistumista ja syyllisyydentuntoa.

Arvoilla ja itseluottamuksella on tärkeä yhteys toisiinsa. Itseluottamuksemme sekä itsearvostuksemme nimittäin kasvavat eniten juuri niiden tekojen kautta, joita pidämme itsellemme tärkeinä. Tästäkin syystä on tärkeää, että arvot, jotka ovat ajatuksena abstrakteja, kytkeytyvät hyvin konkreettisiin käytännön tekoihin.

 

Arvoansat

Arvoihin liittyy erilaisia ansoja. Ensinnäkin, on tärkeää tiedostaa, että perimme arvoja. Perityt arvot tulevat kasvatuksen ja opetuksen myötä. Saatamme pitää näitä perittyjä arvoja ainoina oikeina ja todellisina arvoina, vaikka ne eivät lähtökohtaisesti tule itsestämme.

Toiseksi, saatamme sekoittaa ulkopuoliset odotukset sekä henkilökohtaiset arvomme keskenään. Tämä johtaa ristiriitatilanteeseen, jossa punnitsemme, kummasta pidämme tiukemmin kiinni. Tutkimuksista tiedetään, että omien arvojen vastainen elämä tuottaa psykologista kärsimystä, kuten ahdistusta ja masennusta.

Kolmanneksi, saatamme luulla, että arvot ovat kiveenhakattuja ja muuttumattomia. Näin ei ole, vaan arvot voivat muuttua elämänaikana elämäntilanteiden ja kokemustemme muuttumisen myötä. Myös identiteettimme muokkaantuminen vaikuttaa arvoihin.

 

Miten elää arvojen mukaista elämää?

Tee ensin selväksi, mikä sinulle on tärkeää. Valita seuraavasta listasta sinulle 3-5 tärkeätä elämänaluetta.

 1. Työ
 2. Parisuhde
 3. Vanhemmuus
 4. Ystävät
 5. Läheiset
 6. Vapaa-aika
 7. Terveys
 8. Luonto
 9. Henkisyys / hengellisyys
 10. Jokin muu, mikä..?

 

Minun TOP 3 elämänalueet:

 1. ________________
 2. ________________
 3. ________________

 

Valitse kuhunkin elämänalueeseen yksi arvo, joka toimii elämänalueen tärkeimpänä ohjaavana periaatteena.

Arvokategoria: Arvo:
Hedonistiset arvot Onni, mielihyvä, ilo, nautinto, aistillisuus
Vitaaliset arvot Elämä, terveys, tahto, hyväkuntoisuus
Esteettiset arvot Kauneus, ylevyys, suloisuus, taide
Tiedolliset arvot Totuus, tieto, oppi, koulutus, viisaus, tiede
Uskonnolliset arvot Usko, toivo, pyhyys, laupeus
Sosiaaliset arvot Altruismi, ystävyys, rakkaus, uskollisuus, vapaus, veljeys, kunnia, isänmaallisuus, turvallisuus
Mahtiarvot Voima, valta, sota, rikkaus, raha, voitto
Oikeusarvot Oikeudenmukaisuus, laillisuus, tasa-arvo
Eettiset arvot Hyvyys, moraalisuus, oikeus
Ekologiset arvot Luonnon kauneus ja terveys, eläinten oikeudet
Egologiset arvot Omanarvontunto, itsekkyys, oma etu

Listan alkuperäislähde: S.Pihjlaja. Aikaansaamisen taika. Atena 2018

 

Elämänalue: Elämänalueeseen liittyvä arvo:
1.
2.
3.

 

Seuraavaksi kirjaa kuhunkin elämänalueeseen ja siihen liittyvään arvoon konkreettinen tavoite tai tekoja, joilla käytännössä edistät arvojen mukaista elämää:

Elämänalue: Arvo: Tekoja / tavoitteita:
1.  
2.  
3.  

 

Blogin kirjoittaja, Lasse Seppänen on psyykkinen valmentaja, kouluttaja ja tietokirjailija. Lasse toimii yrittäjänä Huippumoodi Oy;ssä intohimonaan edistää arvoihin, motivaatioon, tavoitteisiin sekä psyykkisiin taitoihin perustuvaa (työ)elämää.

 

 

Liity mukaan Nextmile -yhteisöön. Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram niin saat tiedon tuoreeltaan uutisista ja mm. Lassen uusimmista kirjoituksista. 

 

Mistä aiheista haluaisit lukea seuraavaksi?