Vastuullinen työnantaja

Konkareihin kannattaa panostaa!

Eläkkeelle jääminen on työelämän suurin muutos

Pelko ja epävarmuus lähestyvästä eläkeajasta voi vaikuttaa yli 55-vuotiaissa työntekijöissä työtehon laskuna. Kun näitä pelkoja ja epävarmuustekijöitä käsitellään etukäteen, keventää se henkistä taakkaa ja seurauksena on energian vapautuminen työn tekemiseen.

Nextmile auttaa organisaatioita käsittelemään näitä tilanteita paremmin, jotta jokainen työntekijä voi keskittyä mielekkääseen tekemiseen koko työuran ajan. Kun tulevaisuus ei enää pelota ja tuleva eläkeaika näyttää selkeältä, seurauksena on kasvanut hallinnan tunne, joka näkyy uutena motivaationa työssä. Ohjattu henkinen prosessi omien arvojen, työn merkityksen ja työhön jätetyn jalanjäljen äärelle auttaa tämän vaiheen tilinpäätöstä ja tuo uudenlaisen kokemuksen työn merkityksellisyydestä ja arvosta. Hyvin usein voi lopputuloksena olla molempia palveleva halu jatkaa työuraa joustavilla ratkaisuilla, kuten esimerkiksi osa-aikaisella työskentelyllä.

Nextmile auttaa uuteen elämänvaiheeseen valmistautumisessa. Näin energiaa vapautuu murehtimisen sijaan työssä jaksamiseen ja motivoituneena pysymiseen työuran viimeisinäkin vuosina.

”Nextmile-konsepti on erittäin käyttökelpoinen ja suositeltava kaikkiin yrityksiin suomalaisessa työelämässä. Usein keskitytään vain siihen, että kerrotaan eläkeikää lähestyville eläkekertymästä tai milloin eläkkeelle on mahdollista siirtyä, mutta henkinen puoli jää keskustelematta. Nextmile-konsepti herättää eläkeikää lähestyvät henkilöt kaikista niistä asioista, joita on hyvä miettiä hyvissä ajoin ennen eläköitymistä ja asioista joille on mahdollista tehdä vielä jotain ennen sitä.”

Panostamalla työelämän konkareihin varmistat, että konkareiden:

  • Hyvää suorituskykyä ylläpidetään työuran loppuun asti
  • Henkistä ja fyysistä hyvinvointia ylläpidetään ja parannetaan.
  • Innostusta, motivaatiota ja oppimiskykyä tuetaan työuran loppuun asti
  • Arvokas kokemus ja osaaminen tunnistetaan ja sen jakamista tuetaan.
  • Siirtyminen eläkkeelle hyvän työuran päätteeksi on sujuva ja mielekäs.
  • On motivaatio toimia työnantajan ’brändilähettiläänä’ työuran jälkeen.

Palvelumme työnantajille

Nextmile-verkkovalmennus

Verkkovalmennus auttaa valmistautumaan uuteen elämän-vaiheeseen ja tukee tulevaisuuden suunnittelussa.

Valmennuksen aikana tarkastellaan, konkarin työuraa: merkityksellisiä jo saavutettuja asioita ja päämääriä, joita vielä halutaan saavuttaa.

Lisäksi valmennus tarjoaa hetken pysähtyä unelmien ääreen ja tutkia niitä mahdollisuuksia, joita elämä voi tarjota vielä työn puitteissa ja myöhemmin eläkevuosina.

Verkkovalmennusta voi tukea joko ryhmävalmennuksilla tai yksilöcoachauksella.

Otathan yhteyttä, niin kerron lisää: 
antti@nextmile.fi tai 050-5714011.

Esimiestyön kehittäminen

Esimies on avainasemassa työn kehittämisessä ja sen suunnittelemisessa. Esimiehen on tärkeä tunnistaa ne työkykyyn ja -hyvinvointiin vaikuttava tekijät, jotka korostuvat työuran loppuvaiheessa. Yksilöllisten erojen huomioimisessa pitää muistaa tasapaino konkareiden ja nuorten välillä – eri vaiheessa työuraa on erilaiset tarpeet ja toiveet. Esimerkiksi esimiehen arvostus konkaria kohtaan toivotaan näkyvän arjessa, mm.kiittämisenä, haluna kuulla pitkän kokemuksen omaavaa konkaria päätöksenteon yhteydessä.

Tarjoamme esimiestyönne kehittämiseen kokemukseemme ja tutkittuun tietoon perustuvan valmennuksen ja työkalut. Valmennus toteutetaan verkko- ja live-valmennuksena.

Otathan yhteyttä, niin kerron lisää: 
antti@nextmile.fi tai 050-5714011.

Konkaritutkimus

Tutkimme konkarikulttuurinne tilan ja tuomme vertailutietoa kansallisesta miltei 6 000 vastaajaa sisältävästä Konkari2020 -tutkimuksesta.

Tutkimuksemme selvittää työelämässä olevien näkemyksiä ja toiveita työssäkäyntiä kohtaan yli 55-vuotiaana ennen eläkeikää ja eläkkeelle jäännin jälkeen. Tutkimus selvittää myös esimiesten suhtautumista eläkeikää lähestyvien työntekoon ja rooliin työyhteisön jäsenenä sekä nuorempien työntekijöiden asenteita ja odotuksia suhteessa vanhempiin kollegoihin.

Otathan yhteyttä, niin kerron lisää: 
antti@nextmile.fi tai 050-5714011.

Jos kiinnostuit, ole yhteydessä: antti@nextmile.fi tai 050-5714011.

Hanke onnistui kokonaisuudessaan erinomaisesti. Kaikki osallistujat kokivat projektin hyödylliseksi ja toivovat vastaavaa projektia seuraaville eläkeikää lähestyville kollegoilleen. Työnantajaa kiiteltiin projektin läpiviennistä, koska se osoittaa että työnantaja arvostaa pitkän työuran tehneitä työntekijöitään ja haluaa panostaa heidän hyvinvointiinsa myös viimeisinä työvuosina. Vaikutukset näkyivät välittömästi projektiin osallistuneiden henkilöiden vieläkin parempana motivaationa, sekä osaamisen siirron suunnittelemisen käynnistymisenä.”

Kerran myyjä, aina myyjä

Kerran myyjä, aina myyjä

Kauan ei Heikki Junikka (63) ehtinyt olla eläkkeellä, kun uusi pesti vei mennessään. Tietokoneinsinöörin ja MBA koulutuksen hankkinut mies on viihtynyt myyntityössä ja asiakasrajapinnassa läpi työuransa. ”Hienointa tässä työssä on asiakkaiden tapaaminen. Koskaan et...

lue lisää
Konkarit yritysten hyötykäyttöön

Konkarit yritysten hyötykäyttöön

Onko työyhteisössäsi ollut tilanne, jossa kokenut konkari on jäänyt eläkkeelle? On puhuttu suurista saappaista ja niiden täyttämisestä. Entäpä, jos saappaiden täyttämisen sijasta voitaisiinkin hyödyntää alkuperäistä saappaiden käyttäjää? Työnteko eläkkeellä on tätä...

lue lisää