Työelämän seniorit

Palvelu (työ)elämän murroskohdan kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen ja muutosten hallintaan 55+ vuotiaille työntekijöille.

Hyvissä ajoin valmistautuminen lähestyvään (työ)elämänmurrokseen keventää osallistujan henkistä kuormaa ja antaa lisävoimavaroja työntekoon työuran viimeisinä vuosina.

Oletko varautunut osaajiesi eläköitymisen vaikutuksiin?

Haluaako konkarisi jakaa kokemuspääomaansa? Entä haluaako nuorempi sukupolvi hyödyntää kokemuspääomaa?

Nextmile-palvelun hyötyjä osallistujalle ja työyhteisölle:

  • Kokonaisvaltainen hyvinvointi ja työmotivaatio paranevat.
  • Sairauspoissaolot vähenevät ja työn tuottavuus paranee.
  • Osaamispääoman kiteyttämistä ja jakamista tuetaan.
  • Motivaatio toimia työnantajan ’brändilähettiläänä’ työuran jälkeen.

Palvelu vahvistaa mm. osallistujan

  • Emotionaalisia valmiuksia, joita tarvitaan tulevien (työ)elämän muutosten kohtaamisessa ja käsittelyssä.
  • Kykyä tunnistaa oma arvopohja, jonka perusteella tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä ratkaistaan.
  • Turvallisuuden tunnetta antamalla vastauksia tärkeisiin kysymyksiin elämän eri osa-alueilta.

Nextmile™ palvelu

Alkukartoitus

Yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen

Ryhmätapaaminen

Jäljen jättäminen ja tulevaisuuden suunnittelu

Ryhmätapaaminen

Murroksen tiedollinen ja emotionaalinen kohtaaminen

Yksilösparraus

Henkilökohtainen sparraus valmentajan kanssa.

Ryhmätapaaminen

Yhteisöön kuuluminen, arvoni ja uuden vaiheen merkitys

Oma polku

Vastausten löytäminen ja oman suunnitelman tekeminen

Nextmile palveluprosessi kestää 6 kk ja se sisältää kolme ohjattua ryhmätapaamista ja yksilösparrauksen, sekä tuetun verkkopalvelun. Ryhmätapaamiset pidetään ensimmäisen 3 kuukauden aikana.

Avoin ryhmä

Alla kolmen seuraavaksi käynnistyvän ryhmän ajankohdat. Valitse kalenteriisi parhaiten sopiva ryhmä ja ilmoittaudu mukaan.

  • 16.11. + 30.11 + 14.12 (klo 13-16)
  • 14.12. + 11.1. + 25.1. (klo 9-12)
  • 21.1. + 11.2. + 25.3. (klo 13-16)

Hinta: 3.200 € +alv per henkilö.

Ohjatut ryhmätapaamiset pidetään Espoossa Innovation House Finlandin tiloissa.

Yksilöprosessi

Joihinkin tilanteisiin sopii yksilöllinen coaching prosessi.

Hinta: 3.600-5.000 € +alv per henkilö.

Työnantajakohtainen ryhmä

Kun saman työnantajan palveluksesta löytyy useampi eläkeaikaa lähestyvä:

4-6 henkilön ryhmä: 9.900 € +alv
7-10 henkilön ryhmä 12.900 € +alv
Yli 10 henkilöä, pyydä tarjous

Yrityksen nykyiseen senioriohjelmaan mukaan

Jos teillä on olemassa oleva senioriohjelma, voimme tuoda ’puuttuvia’ elementtejä täydentämään kokonaisuutta.

Pyydä tarjous.

Ilmoittaudu mukaan

Antti Harjuoja | 050 571 4011 | antti@nextmile.fi